Antioxidanty

v prevencii a liečbe ochorení

Najnovšie výskumy potvrdili, že v organizme vzniká mnoho foriem reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, ktoré majú význam v patogenéze rôznych ochorení a za určitých okolností majú toxický vplyv na organizmus.  Prijatím jedného elektrónu sa napríklad molekula kyslíka redukuje na superoxid a prijatím ďalšieho elektrónu na peroxid vodíka. Medzi vznikom a odstraňovaním reaktívnych foriem kyslíka a dusíka by mala byť rovnováha. Narušenie tejto rovnováhy sa nazýva oxidačný stres. Voľné radikály môžu narušovať bielkoviny, DNK a nenasýtené mastné kyseliny v lipidoch.  Predpokladá, sa že účinkom voľných radikálov je minimálne urýchlené, ak nie spôsobené, starnutie organizmu. Oxidačný stres je jednou z príčin vzniku mnohých kardiovaskulárnych, cerebrovaskulárnych ochorení, arteriosklerózy a zvýšených hladín cholesterolu ako i diabetu a ďalších degeneratívnych chorôb ako napríklad Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba (demencia) a pod.
Polčas existencie voľných radikálov je veľmi krátky a preto je laboratórne stanovenie parametrov oxidačného stresu veľmi náročné.  Najviac sa používajú metódy, ktoré merajú produkty radikálových reakcií v organizme – napr. stanovenie malondialdehydu, oxidovaných lipoproteínov a iné. Praktický význam ma meranie kapacity antioxidačnej ochrany organizmu (glutathion, askorbát, glutathionperoxidáza, kataláza). Stanovenie celkovej antioxidačnej kapacity umožňuje posúdiť funkciu antioxidačného systému ako celku.
Antioxidačná terapia sa často ocitá v dvoch extrémoch: na jednej strane je tendencia používať antioxidanty pri všetkých chorobách, a na strane druhej tendencia nepodávať ich vôbec.  Medzi antioxidanty, ktoré sa vyskytujú v tele patrí koenzým Q (ubichinon), ktorý je dôležitý v dýchacom reťazci a pri metabolizme tukov. Ďalšie takéto látky sú napríklad melatonín, superoxiddizmutáza, nikotinamid a ďalšie metabolity. Z antioxidačných vitamínov je najdôležitejší vitamín A (retinol) a karotenoidy, vitamín C a vitamín E. Z antioxidačných látok sa užíva glutathion a jeho prekurzory (cystein), kyselina lipoová, zo stopových prvkov je najvýznamnejší selén, zinok a meď. Antioxidačné vlastnosti majú aj lazarodiy (Freedox) používané pri liečbe subarachnoidálneho krvácania, ischémii mozgu a traume hlavy (u mužov).
Doplnenie vitamínov, minerálii a látok s antioxidačnou aktivitou sa odporúča hlavne pri:
jednostrannej výžive
telesnej námahe
stresoch
fajčení
strate zvracaním alebo hnačkami
tehotenstve
kojení
starnutí
Neodporúča sa podávanie syntetických prípravkov dlhú dobu, ideálny je denný prívod z prírodných zdrojov (mrkva, paradajky, pomaranče). Riziko predávkovania je pri užívaní vitamínu A (bolesti hlavy, teratogénny účinok na plod). Antioxidačné účinky majú aj flavonoidy ktoré obsahuje napríklad červené víno a pivo. Z rastlinných extraktov sa v liečbe požíva Ginkgo biloba (pri cievnych ochoreniach) a silymarin (Ostropestrec mariánsky). Antioxidanty v prevencii a v liečbe ochorení musia byť podávané adekvátne k indikácii (podľa druhu), v dostatočnom množstve, v správnom čase a potrebnom množstve. Preto by o ich podávaní mal rozhodovať odborník a nemali by sa v tabletkových alebo v iných chemických formách podávať samoliečiteľsky. Až ďalšie štúdie a nové metodiky merania antioxidačnej kapacity organizmu umožnia cielenejšiu a účinnejšiu liečbu týmito látkami dôležitými pre ľudský život. Ďalšie informácie nájde záujemca na tejto stránke v prednáške Antioxidačná terapia niektorých ochorení.


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000