MOBILNÉ TELEFÓNY A ZDRAVIE

V tlači sa objavujú v poslednom čase správy o možných nepriaznivých zdravotných účinkoch používania mobilných telefónov. Niektoré výsledky boli získané z experimentoch na zvieratách. Je teda používanie mobilných telefónov bezpečné pre naše zdravie ?

VYSIELAČE

Komunikácia prebieha medzi vysielačom a mobilným telefónom. V niektorých oblastiach môžu byť vysielače v blízkosti ľudských obydlí. Hoci sporadicky sa objavujú správy napríklad o ich vplyve na let holubov, zatiaľ sa nezistili nežiaduce účinky slabého mikrovlnného poľa na človeka.

MOBILNÉ TELEFÓNY

Prijímajú a vysielajú mikrovlnné žiarenie frekvencie 900 alebo 1800 MHz. Vytvára sa tým elektromagnetické pole v blízkosti hlavy. Časť energie sa absorbuje povrchovými časťami hlavy, a môže zvýšiť lokálne teploty, nadnesene sa tento účinok prirovnáva k mikrovlnnej rúre, ale v oveľa menšej miere. Tieto zmeny však nespôsobujú zdravotné ťažkosti. Tento vzostup teploty je malý - podľa austrálskych štúdii len asi 0,03 st. C, podľa holandských štúdii 0,11 st. C, čo je v rozsahu fyziologických zmien teploty.

Možné nežiaduce účinky:

Na myšiach boli zistené zmeny DNA, ktoré by mohli spôsobovať vznik nádorov. U človeka sa, podľa záverov expertov pre radiáciu z mája 1999, sa nepotvrdila súvislosť so vznikom nádorov. Energia žiarenia je príliž malá na to, aby spôsobila zmeny DNA v bunkách človeka. Francúzska štúdia nepotvrdila ani predpokladané zmeny vylučovania hormónov. Zistilo sa len mierne spomalenie reakčného času (o 4 %) ak bol prijímač zapnutý. V talianskej Verone na ORL klinike študovali vplyv mobilného telefónu na sluchový nerv počas operácie, v priebehu prvých 2 minút boli zistené mierne zmeny vodivosti, ktoré sa však rýchlo znormalizovali. V literatúre sú opísané niektoré nezávažné ťažkosti, ktoré sú v možnom alebo v predpokladanom súvise s používaním mobilných telefónov: chronický únavový syndróm, poruchy spánku, bolesti hlavy a poruchy imunitného systému - alergii (na potraviny), poruchy pamäte a ďalšie symptómy. Tieto údaje však vyžadujú ďalšie výskumné štúdie. Účinky mobilnej komunikácie sa však ďalej študujú na veľkých kontrolovaných vzorkách populácie najmä v severných krajinách Európy. V Anglicku, kde sú prísne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pred elektromagnetickým žiarením, je v súčasnosti asi 14 miliónov užívateľov mobilných telefónov a asi 20.000 vysielačov. 

Netreba sa teda obávať, že by mobilná komunikácia pri súčasnej úrovni technológie mohla spôsobiť závažnejšie poškodenie zdravia. Potrebné sú však dlhodobejšie sledovania a preto sa odporúča dodržiavať niektoré opatrenia minimalizujúce možné riziká.

Ako minimalizovať riziká pri telefonovaní:

Krátka konverzácia - nemala by trvať viac ako 2 minúty
Nepoužívať telefón v aute - nielen kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli amplifikácii (zvýšení intenzity) žiarenia sa odporúča používať vonkajšiu anténu a samozrejme „hand free set“
Neumiestňovať zapnutý telefón v blízkosti detí, ktoré sú citlivejšie na emisiu mikrovĺn (absorbujú podľa austrálskych štúdií 3,3 x mikrovlnného žiarenia viac ako dospelí).
Neodporúča sa nosenie mobilu na opasku kvôli možnému vplyvu na mužské zárodočné bunky a kosti panvy (podľa švédskej štúdie). Nosenie v blízkosti srdca sa nepovažuje za škodlivé, samozrejme pokiaľ užívateľ nemá pacemaker
Anténa by mala byť namierená smerom od hlavy, nie paralelne, toto redukuje vplyv žiarenia
Použiť tienenia radiácie (absorbéry) a „hand free sety“
Používať pager (číselný alebo textový) na prijímanie správ pre tých ktorí chcu byť zastihnuteľní (výhodou je najlepšie pokrytie signálom v SR aj v ČR).
V čase voľna a relaxácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné vypnúť mobil. Nastaviť originálne zvonenie (vlastnú melódiu) aby sa majiteľ nechytal za telefón pri každom zvonení iných telefónov v okolí alebo v televíznych seriálov. Veď existujú odkazové stránky, ktoré sa dajú v pokoji vypočuť aj keď, na druhej strane, existujú ľudia, ktorí s odkazovačmi zásadne nekomunikujú…
Treba si uvedomiť, že každý je nahraditeľný, a pri dobrej systémovej organizácii práce je vždy najvyšší „šéf“ práve ten, ku ktorému sa nedá dostať ani dovolať bez predchádzajúceho dohovoru so sekretárkou alebo s asistentom…
Využívajte telefóny hlavne na potešenie svojich blízkych, ale pamätajte na to, že osobný kontakt je nenahraditeľný…

 

Odporúčané Internetové zdroje (v anglickom jazyku):

Mobilné telefóny a zdravie - hyperlinky
Mobilné telefóny a zdravie - prehľad
Novinky o vplyve mobilných telefónov na zdravie
Pomôcky eliminujúce mikrovlnné žiarenie
Časopis o mobilnej komunikácii (česky a slovensky)

 


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000