PSYCHOPATI A ČUDÁCI

Na udržanie zdravia má dôležitý vplyv aj okolie. Môže sa stať, že stretnete človeka, ktorý Vám pokazí deň, rozčúli Vás alebo Vám pomasíruje „koronárky“ a dostane Vás na pokraj infarktu. Možno Vám pomôže poznanie, že dotyčný za to často nemôže: časť svojej abnormality mohol zdediť, na ďalšiu časť mohlo nepriaznivo vplývať okolie. Iný si mohol „prepiť“ mozog, mohol byť napríklad profesionálnym boxerom, alebo mohol mať úraz hlavy. Známy je prípad slušného človeka (P. Gage), ktorému počas práce na stavbe prešla hlavou železná tyč - a tento človek sa zmenil: zo slušného človeka sa stal grobian. Spoznanie porúch osobnosti Vám môže zachrániť život napríklad aj na cestách: psychopatovi sa môžete defenzívnou jazdou vyhnúť, inak do Vás radšej narazí, len aby dokázal, že mal pravdu.

Čo je to psychopatia

Psychopatia je abnormálna štruktúra osobnosti, so zvýraznením, potlačením alebo zmenou niektorých zložiek povahy (emócie, nálady, pudy, temperament, vôla, charakter). Navonok sa prejavuje najčastejšie poruchou adaptácie – konfliktami s okolím. V niektorých kultúrach alebo krajinách (napr. Japonsko) sa považuje za detinské a neslušné prejavovať emócie navonok. Spolužitie veľkého množstva ľudí na malom priestore vedie k potrebe formálne slušných vzťahov a ku konformizmu. Konformizmus potláča individualitu v zmysle príslovia: necht ktorý je dlhší ako ostatné nechty (vytŕča z radu) sa zlomí.

Anomálne a akcentované osobnosti

Anomálna osobnosť sa líši od priemeru (väčšiny ľudí) a sú väčšinou považovaní za podivínov (čudákov). Ak má jedinec zvýraznenú určitú vlastnosť, ale nie je v konflikte so spoločnosťou nazýva sa akcentovaná osobnosť. Definícia abnormálnych (anomálnych) osobností je súčasťou klasifikácie duševných porúch – DSM-IV. Často sa jednotlivé poruchy osobnosti kombinujú v rôznom pomere.

Čo je ešte normálne ?

Podľa sociálne-normatívneho konceptu je normálne to, čo zodpovedá štandardom spoločnosti. Čo je v jednej kultúre normálne (napríklad mnohoženstvo) môže byť v inej kultúre považované za nenormálne. Podľa štatistickej koncepcie je normálne to čo je najčastejšie, alebo čo sa pohybuje okolo priemeru. Táto teória vylučuje aj géniov z radov „normálnych“ ľudí. Podľa adaptačnej koncepcie sa normálny jedinec dokáže adaptovať na prostredie v ktorom žije (schopnosť prežiť). Dosiahne tak rovnovážny stav – equilibrium. Dôležitý je aj subjektívny pocit osobnostnej a duševnej vyrovnanosti (ak kradnú všetci, ja nebudem).

Príčiny porúch osobnosti

Biologické (dedičné) a psychosociálne vplyvy sú najdôležitejšie. Okrem toho môžu byť následkom perinatálneho poškodenia mozgu, zápalu mozgu v detstve, úrazov hlavy, endokrinných a iných ochorení. Poruchy osobnosti môžu byť aj involučné, v starobe sa môžu niektoré pôvodne kompenzované asociálne vlastnosti (napr. agresivita) zvýrazniť. Prvé prejavy psychopatie sa objavujú už v predškolskom veku. Poruchy osobnosti sa najviac prejavia (dekompenzujú sa) v období puberty. Strach a agresivita sú základné inštinktívne mechanizmy u človeka i v zvieracej ríši. Ak je zviera ohrozené, spravidla uteká. Ak nemôže utekať, tak bojuje. Na agresivitu má vplyv funkcia hypotalamu, pohlavné hormóny a ďalšie vplyvy (alkohol, lieky a pod.).

Fanatici a reformátori

Venujú všetku svoju energiu určitej myšlienke, často nezmyselnej. Môžu mať nadosobné ciele (náboženské, politické a iné reformy) alebo len osobné ciele (vynálezci, zberatelia). Vytvárajú nové reči, triediace systémy a nomenklatúry. Často zakladajú náboženské sekty alebo politické strany. Napríklad sekta fletcherovcov musí každé sústo prežuť 32-krát. Niektoré pôvodne extrémne aktivity sú dnes spoločensky akceptované (nudisti, vegetariáni).

Kverulanti

Píšu sťažnosti, obťažujú úrady, súdy a ďalšie inštitúcie. Často sú aj v medicíne „crux“ neriešiteľné prípady – ktoré navštívili väčšinu oddelení rôznych nemocníc na podnet „sťažnosti“ na riaditeľstvo alebo na ministerstvo. Aj keď je výsledok sporu priaznivý, hneď kladú ďalšie požiadavky a „bojujú“ ďalej. Majú útržkovité vedomosti z práva (najmä procesného) a chodia s taškou plnou rôznych spisov, zákonov a dokumentov. Často sú súčasne postihnutí aj grafomániou (nutkavou potrebou písať), pričom éra počítačov im prináša nové možnosti uplatnenia...

Paranoidná psychopatia

Majú nadmerne vyvinutú vlastnosť – inak užitočnú, a potrebnú k prežitiu: ostražitosť a nedôveru k neznámemu. V každej udalosti hľadajú príčinu a hlavne pôvodcu. Sú to osoby urážlivé, konfliktné a neústupné. Sú vzťahovační a podozrievaví – tušia záludnosť a nepriateľstvo i v bežných situáciach všedného dňa. Paranoidná povaha sa môže niekedy prejavovať aj patologickou žiarlivosťou, ktorá sa môže vyskytovať napríklad aj u chronických alkoholikov.

Explozívna psychopatia

Majú nízky prah na nepriaznivé vplyvy vonkajšieho prostredia. Na malé podnety reagujú neprimeranou agresivitou, popudlivosťou (na muchu útočia „kanónom). Inokedy môžu reagovať neuvážene, zbrklo, alebo skratkovito. Často jednajú impulzívne, niekedy sa môže vyskytnúť patická opilosť a mávajú aj nočné desy (najmä v detstve).

Anetická psychopatia

Vyššie city sú oploštelé alebo vymiznuté. Asociálne a amorálne osobnosti („moral insanity“). Nie sú schopní pociťovať základné emočné vzťahy (súcit, ľútosť, láskavosť, svedomie). Väčšinou skončia v kriminálnom prostredí, bijú slabších, týrajú zvieratá, majú sklony k alkoholizmu a k prostitúcii. Inteligentní sa môžu adaptovať, neprichádzajú do konfliktu so spoločnosťou, a nediagnostikovaní môžu mať slušnú kariéru a postavenie v spoločnosti, často vďaka „hrošej koži“.

Schizoidná psychopatia

Introvertovaná osobnosť uzatvorená do sveta vlastných myšlienok, predstáv a fantázii. Chýba schopnosť naväzovať a udržiavať kontakty s ľuďmi. Navonok môžu byť chladní, neprístupní a cynickí, sú však často ľahko zraniteľný. Schopnosťou abstraktného myslenia sa uplatnia hlavne v teoretických odboroch. Majú radi každé povolanie, kde sa dá zaviesť poriadok a logika (skladníci, laboranti, výskumní pracovníci). Ich odev je nedbalý alebo výstredný.

Tymopatická psychopatia

Dominujú poruchy nálady a temperamentu. Hypertymní (hypomanický) psychopati sú optimistický, veselí, podnikaví - ale málo zodpovední. Hypotymní (depresívni) psychopati sa nevedia tešiť zo života, majú často sklon k úzkosti a k hypochondrii.

Astenická psychopatia

Od detstva majú nedostatok energie a rýchlo sa unavia. Majú často trému a pocity úzkosti. Hypochondria je v tejto skupine častá: majú rôzne somatické ťažkosti a radi chodia k lekárovi. Tým sa odlišujú od podobnej skupiny – psychastenických psychopatov.

Psychastenická psychopatia

Majú nedostatok sebadôvery, sú nerozhodní, neistí a úzkostliví. Pedanti neustále usporiadavajú veci okolo seba, často sú tyransky puntičkárski. Obsedanti (anankasti) majú zaužívané rôzne rituály, aby sa zbavili obáv. Majú strach že nezvládnu bežné pracovné úkony, a starosti všedného dňa v domácnosti. Ich pracovná výdrž je znížená (napríklad na 2 – 3 hodiny denne). Riešia to nadmernou pedantnosťou , vypracovanými stereotypmi, poriadkumilovnosťou a prísnym dodržiavaním predpisov. Do práce chodia vždy načas, odchádzajú poslední, radi rozprávajú o tom, koľko majú práce, a čo všetko „vybavili“. V niektorých inštitúciach, kde nie je základnou požiadavkou výkon, sú obľúbení pracovníci u šéfov, pretože vzhľadom na neschopnosť podávať riadny pracovný výkon sú lojálni, a preto často povyšovaní do vyšších funkcií, v ktorých sa môžu však dekompenzovať – zlyhať a utiekať sa do chorôb, i keď v porovnaní s astenickými psychopatmi majú menej telesných „ťažkostí“. Väčšinou však majú životné optimum medzi 25 – 30 rokmi, potom sa „ukryjú“ do nenáročného a chráneného povolania bez väčšej zodpovednosti.

Hysterická psychopatia

Dominuje vystupňovaný egocentrizmus, prehnaná emotivita, pocit neuspokojenia. Majú radi dramatické scény (citové búrky) a radi vzbudzujú pozornosť okolia. Manipulujú s ľuďmi a domáhajú sa ich obdivu, uznania, súcitu alebo lásky. Radi intrigujú a vyhľadávajú dobrodružstvá. Často sú hypererotickí, promiskuitní, radi klamú a vymýšľajú si rôzne historky (pseudologia phantastica). Majú nosofilné tendencie: priťahuje ich nemocničné prostredie, radi rozprávajú o chorobách a o pacientoch. Dokážu simulovať príznaky rôznych ochorení a tak sa vžijú do prežívania ochorenia, že niekedy nevedia alebo prestanú takéto stavy ovládať (hysterický oblúk, hysterické obrny, hysterická slepota, hysterická strata hlasu a pod.). Mnohé hysterické osobnosti sa uplatnia v užitočných povolaniach, najmä v umeleckých.

Narcistická psychopatia

Podľa gréckej mytológie sa Narcissus zaľúbil do svojho obrazu – odrazu na hladine vody, a Boh ho premenil na kvetinu s rovnakým názvom. Narcisti veria že sú ojedinelou a špeciálnou bytosťou (aká sa narodí raz za dvesto rokov). Sú presvedčení že majú neobmedzené schopnosti, krásu alebo že sú dokonalí milenci. Majú výnimočný pocit dôležitosti, a stratu empatie (schopnosť vcítiť sa do pocitov iného človeka). Veria, že sú natoľko osobitní, že sa môžu stýkať len s vysokopostavenými osobnosťami, alebo inštitúciami. Vyžadujú nadmerný obdiv a pocit, že okolie je na nich závislé.

Nestáli a nezdržanliví psychopati

Často menia životné prostredie, vyhľadávajú nové dojmy a zážitky. Nemajú radi trvalé vzťahy a stále bydlisko. Opúšťajú rodinu, menia zamestnanie, emigrujú – nikde nie sú dlhšie spokojní. Žijú len pre okamžité uspokojenie, často hrajú hazardné hry. Môžu sa uplatniť ako cestovatelia, námorníci, montéri, vodiči diaľkovej dopravy, v horšom prípade skončia ako bezdomovci a tuláci.

Sexuálna psychopatia

Výkladový slovník najčastejších sexuálnych úchyliek je v článku Sexuálne úchylky a v Sexuologickom slovníku. Možnosti liečby sú opísané napríklad v novinovom článku Som „úchylák“ – čo s tým ? 

Možnosti diagnostiky

Pri vyšetrovaní osobnosti sa používajú rôzne metódy, ktoré aplikuje spravidla klinický psychológ. Sú to rôzne dotazníky a inventáre, projektívne metódy (Rorschach, verbálne, kresbové a manipulačné projektívne techniky, apercepčné testy), zisťovanie záujmov, postojov a hodnotovej orientácie a iné. K objektívnym testom osobnosti patria aj performačné skúšky (Porteusove labyrinty) a špeciálne metódy zamerané na testovanie konkrétnych vlastností (testy vytrvalosti, testy aspiračnej úrovne a pod.).

Možnosti terapie

Prevencia – správna výchova a edukácia, psychoterapia, symptomatická medikamentózna liečba v období dekompenzácie. Ak inteligentný človek pochopí podstatu svojej úchylky, môže ju korigovať. V prípade konfliktového správania so spoločnosťou (asociáli) môže súd nariadiť ochrannú liečbu, v niektorých štátoch sa používa aj neurochirurgická liečba.

Odporúčané stránky v anglickom jazyku

Poruchy osobnosti
Antisociálne poruchy osobnosti
Kritéria pre poruchy osobnosti
Narcizmus – diagnostické kritéria
Poruchy osobnosti a DSM-IV
Psychopatia – prednáška s diapozitívmi
Sérioví vrahovia a poruchy osobnosti

Upozornenie:
Uvedené informácie sú uvedené len pre edukačné potreby, a nemôžu byť v žiadnom prípade použité pre „diagnostiku“ vlastnej osoby, alebo pre označenie iného človeka. Určiť, či niekto spĺňa kritéria porúch osobnosti môže len odborník (psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, lekár) po dôkladnom vyšetrení resp. dlhodobom pozorovaní.


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2002