Počet liekov na S je 262 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  SAGILIA 1mg tablety; tbl 100x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 100,00   náhrada  60,00  0,00 
  SAGILIA 1mg tablety; tbl 28x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 28,00   náhrada  16,80  0,00 
  Salofalk 3 g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním; gra mdf 30x3 g (vre.PES/Al/PE); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 60,00   náhrada  58,45  0,00 
  Salofalk 4 g/60 g Klysmen; sus rec 7x4 g/60 g (fľ.plast.s aplikátorom); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 18,67   náhrada  31,23  0,00 
  Salofalk 500 tablety; tbl ent 100x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 33,33   náhrada  24,54  0,00 
  SANDOSTATIN 100 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/100 µg (amp.skl.); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 0,50   náhrada  8,88  0,00 
  SANDOSTATIN 500 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/500 µg (amp.skl.); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 2,50   náhrada  44,41  0,00 
  SANDOSTATIN LAR 20 mg; plv iul 1x20 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.; na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 20,00   náhrada  355,36  0,00 
  SANDOSTATIN LAR 30 mg; plv iul 1x30 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.; na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 30,00   náhrada  533,05  0,00 
  Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg; tbl flm 100x200 mg/50 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,30   náhrada  24,04  0,00 
  Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  SCANLUX 370; sol inj 10x100 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 100,00   náhrada  274,56  0,00 
  SCANLUX 370; sol inj 5x500 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 250,00   náhrada  686,39  0,00 
  Seizpat 150 mg; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  0,00 
  Seizpat 200 mg; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,95  0,00 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10 (2x5)x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v ; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  76,65  0,00 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  38,32  0,00 
  SERDOLECT 12 mg; tbl flm 28x12 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 21,00   náhrada  67,81  0,00 
  SERDOLECT 16 mg; tbl flm 28x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 28,00   náhrada  88,34  0,00 
  SERDOLECT 4 mg; tbl flm 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 7,50   náhrada  24,15  0,00 
  Seretide 50 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nad.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  18,68  0,00 
  Serkep 25 mikrogramov/125 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al-svetlofial.manžet; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,01  0,00 
  Serkep 25 mikrogramov/250 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al-bord.manžeta); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  24,62  0,00 
  Sevelamer carbonate Heaton 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  Sevelamer Carbonate Mylan 800 mg; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  SEVORANE; vap inl 1x250 ml (fľ.PEN); na recept; ANS; ind.obm. ATC=N01AB08=Sevofluran (GP NIE) 2,50   náhrada  106,47  0,00 
  Sevredol 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.PVDC/PVC); na recept; ATC=N02AA01=Morfin (GP NIE) 6,00   náhrada  15,90  0,00 
  Signifor 40 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu; plv iul 1x40 mg + 1x2 ml (liek.inj.skl.+striek.inj; na recept; END; ind.obm., ZP ATC=H01CB05= () 33,33   náhrada  2 547,17  0,00 
  Silodosin Recordati 8 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA04=Silodozin (GP NIE) 90,00   náhrada  21,64  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x0,5 ml/50 mg (striek.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 30,49   náhrada  755,78  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 3(3x1)x0,5 ml/50 mg (striek.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 91,46   náhrada  2 267,37  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,5 ml/50 mg (pero napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 30,49   náhrada  755,78  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 3(3x1)x0,5 ml/50 mg (pero napl.skl. - Smar; na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 91,46   náhrada  2 267,37  0,00 
  Sindranol 8 mg; tbl plg 84x8 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 112,00   náhrada  80,19  0,00 
  SINGULAIR 4 mg granulát; gra por 28x4 mg (vrecko PE/Al/PES); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  15,37  0,00 
  Sodium oxybate Kalceks 500 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x180 ml (fľ.PET jantárová+1 dáv.pipeta+2 ; na recept; NEU; ind.obm. ATC=N07XX04= () 12,00   náhrada  191,88  0,00 
  Solian 100 mg; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AL05=Amisulprid (GP ANO) 7,50   náhrada  10,04  0,00 
  Solifenacin Farmax 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  Solifenacin Farmax 5 mg; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 100,00   náhrada  27,00  0,00 
  Solifenacin Glenmark 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 180,00   náhrada  46,17  0,00 
  Solifenacin Medreg 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  Solifenacin Mylan 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  Solifenacin Pharmevid 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  Solifenacin Sandoz 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  Solifenacin STADA 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  24,07  0,00 
  Solifenacin Teva 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  42,62  0,00 
  Solifenacin Teva 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 60,00   náhrada  13,11  0,00 
  Soliflow 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  Soliflow 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 100,00   náhrada  27,00  0,00 
  Solixa 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  51,30  0,00 
  Soluprick; sol inj 1x2 ml (alergén, kontrola) (liek.inj.skl.); na recept; ATC=V04CL=Testy pre alergicke choroby (GP NIE) 1,00   náhrada  16,78  0,00 
  Somatuline Autogel 120 mg; sol iru 1x0,5 ml/120 mg (striek. PP); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB03=Lanreotid (GP NIE) 56,08   náhrada  1 107,68  0,00 
  Somatuline Autogel 60 mg; sol iru 1x0,5 ml/60 mg (striek.naplnena PP); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB03=Lanreotid (GP NIE) 28,04   náhrada  695,74  0,00 
  SOMAVERT 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 30x10 mg+solv. 1 ml (liek.inj.skl.+striek.; na recept; ENP, END; ind.obm., ZP ATC=H01AX01=Pegvisomant (GP NIE) 30,00   náhrada  1 946,82  0,00 
  SOMAVERT 15 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 30x15 mg+solv.1 ml (liek.inj.skl.+striek.i; na recept; ENP, END; ind.obm., ZP ATC=H01AX01=Pegvisomant (GP NIE) 45,00   náhrada  2 920,23  0,00 
  SOMAVERT 20 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 30x20 mg+solv.1 ml (liek.inj.skl.+striek.i; na recept; ENP, END; ind.obm., ZP ATC=H01AX01=Pegvisomant (GP NIE) 60,00   náhrada  3 893,64  0,00 
  SonoVue, 8 mikrolitrov/ml, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu; plv iud 1x25 mgl+1x5 ml solv.(liek.inj.skl.+striek; na recept; GIT, KAR, NEU, RAT, URO; ATC=V08DA05=Mikrobubliny siranu hexafluoridu (GP NIE) 1,00   náhrada  66,16  0,00 
  Soolantra 10 mg/g krém; crm 1x30 g (tuba lam.PE/Al/PE s PP dets.uzáv.); na recept; DER; ind.obm. ATC=D11AX22= () 30,00   náhrada  25,08  0,00 
  Sorafenib STADA; tbl flm 112x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotli; na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE05=Sorafenib (GP NIE) 28,00   náhrada  1 763,28  0,00 
  Sorafenib Teva 200 mg; tbl flm 112x200 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE05=Sorafenib (GP NIE) 28,00   náhrada  1 763,28  0,00 
  Sorafenib Zentiva; tbl flm 112x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotli; na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE05=Sorafenib (GP NIE) 28,00   náhrada  1 763,28  0,00 
  Sorbifer Durules; tbl flm 50x100 mg/60 mg (fľ.skl.hnedá); voľnopredajný; ATC=B03AE10=R?zne kombinacie (GP NIE) 50,00   náhrada  4,53  0,00 
  Sorbisterit; plu pre 1x500 g (nád.PE); na recept; NEF; ATC=V03AE01=Sulfonat polystyrenu (GP NIE) 8,33   náhrada  24,19  0,00 
  SORTIS 80 mg ; tbl flm 100x80 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, KLF, NEU; ind.obm. ATC=C10AA05=Atorvastatin (GP ANO) 800,00   náhrada  27,19  0,00 
  Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x400 mg (fľ.HDPE); na recept; HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AX15= () 28,00   náhrada  9 338,37  0,00 
  Spinraza 12 mg injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/12 mg (liek.inj.skl.); na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=M09AX07= () 120,00   náhrada  79 760,70  0,00 
  Spiolto Respimat 2,5 mikrogramu/2,5 mikrogramu inhalačný roztok; sol ihl 1x60 vstrekov (1xnáplň PE/PP); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL06= () 30,00   náhrada  42,00  0,00 
  Spiolto Respimat 2,5 mikrogramu/2,5 mikrogramu inhalačný roztok; sol ihl 1x60 vstrekov (1xnáplň PE/PP+1 opakovane p; na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL06= () 30,00   náhrada  42,00  0,00 
  Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule; plv icd 30x18 µg (blis.Al/PVC/Al); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB04=Tiotropiumbromid (GP NIE) 30,00   náhrada  28,49  0,00 
  Spiromon 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  5,39  0,00 
  Spiromon 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 98,00   náhrada  18,89  0,00 
  Spiromon 5 mg žuvacie tablety; tbl mnd 28x5 mg (blis.nylon/Alu/PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 14,00   náhrada  6,14  0,00 
  Stadamet 500; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,57  0,00 
  Stadamet 500; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 15,00   náhrada  1,79  0,00 
  STAYVEER 125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x125 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 28,00   náhrada  725,43  0,00 
  STELARA 130 mg koncentrát na infúzny roztok; sol inf 1x26 ml/130 mg (liek.inj.skl.); na recept; GIT; ind.obm., ZP ATC=L04AC05=Ustekinumab (GP NIE) 240,74   náhrada  2 547,03  0,00 
  STELARA 45 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x0,5 ml/45 mg (striek.skl.napln.); na recept; DER, REU; ind.obm., ZP ATC=L04AC05=Ustekinumab (GP NIE) 83,33   náhrada  2 442,04  0,00 
  STELARA 90 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x1,0 ml/90 mg (striek.skl.napln.); na recept; GIT; ind.obm., ZP ATC=L04AC05=Ustekinumab (GP NIE) 166,67   náhrada  2 500,33  0,00 
  Stribild 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x150 mg/150 mg/200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AR09= () 30,00   náhrada  962,05  0,00 
  Sulfasalazin-EN; tbl ent 100x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF, REU; ATC=A07EC01=Sulfasalazin (GP ANO) 28,90   náhrada  14,14  0,00 
  Suliqua 100 jednotiek/ml + 33 mikrogramov/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x300 U/3 ml + 100 µg/3 ml (náplň skl. v p; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE54= () 37,50   náhrada  122,42  0,00 
  Suliqua 100 jednotiek/ml + 50 mikrogramov/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x300 U/3 ml + 150 µg/3 ml (náplň skl. v p; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE54= () 37,50   náhrada  171,62  0,00 
  SURAL 400 mg; tbl 100x400 mg; na recept; TRN; ind.obm. ATC=J04AK02=Etambutol (GP ANO) 33,33   náhrada  12,59  0,00 
  Sutent 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (fľ. HDPE); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE04=Sunitinib (GP NIE) 7,50   náhrada  1 128,93  0,00 
  Sutent 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (fľ. HDPE); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE04=Sunitinib (GP NIE) 15,00   náhrada  2 257,86  0,00 
  Sutent 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x50 mg (fľ. HDPE); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE04=Sunitinib (GP NIE) 30,00   náhrada  4 515,72  0,00 
  Symbicort Turbuhaler 200 mikrogramov/6 mikrogramov/inhalácia; plv inh 1x120 dávok (inhal.plast.); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK07=Formoterol a ine antiastmatika (GP NIE) 40,00   náhrada  30,20  0,00 
  Symbicort Turbuhaler mite 100 mikrogramov/6 mikrogramov/inhalácia; plv inh 1x120 dávok (inhal.plast.); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK07=Formoterol a ine antiastmatika (GP NIE) 40,00   náhrada  33,28  0,00 
  Synagis 100 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; KAR, LRN, TRN; ind.obm., ZP ATC=J06BB16=Palivizumab (GP NIE) 1,00   náhrada  450,37  0,00 
  Synflorix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke; sus inj 10x0,5 ml (10 napl.inj.striek. + 10 ihiel); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07AL52=Vakcina proti pneumokokom, purifikovany polysacharidovy konjugovany antigen (GP NIE) 10,00   náhrada  392,84  0,00 
  Synjardy 12,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x12,5 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al-per; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD20= () 30,00   náhrada  43,64  0,00 
  Synjardy 12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x12,5 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD20= () 30,00   náhrada  44,50  0,00 
  Synjardy 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(2x90x1)x5 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD20= () 90,00   náhrada  130,58  0,00 
  Synjardy 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x5 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD20= () 30,00   náhrada  43,10  0,00 
  Synjardy 5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x5 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD20= () 30,00   náhrada  43,96  0,00 
  SYNTOPHYLLIN; sol inj 5x10 ml/240 mg (amp.skl.); na recept; ATC=R03DA05=Aminofylin (GP NIE) 2,00   náhrada  2,99  0,00 
  SYNTOSTIGMIN inj; sol inj 10x1 ml/0,5 mg (amp.skl.); na recept; ATC=N07AA01=Neostigmin (GP ANO) 2,50   náhrada  3,02  0,00 
  Sorbimon 20 mg; tbl 50x20 mg; na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 25,00   náhrada  1,84  0,04 
Strana č.
< späť tam >