Počet liekov na E je 237 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ebixa 10 mg; tbl flm 56x10 mg (bli.Alu/PP); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  24,78  3,25 
  Ebixa 20 mg; tbl flm 28x20 mg (bli.Alu/PP); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  18,44  2,65 
  EBRANTIL 30; cps pld 50x30 mg (fľ.HDPE); na recept; GER, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 12,50   náhrada  6,22  0,00 
  EBRANTIL 60; cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE); na recept; GER, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Ecansya 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  59,58  0,00 
  Ecobec 100 µg; aer ora 200x100 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R03BA01=Beklometazon (GP NIE) 25,00   náhrada  10,64  1,21 
  Ecobec 100 µg Easi-Breathe; aer ora 200x100 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R03BA01=Beklometazon (GP NIE) 25,00   náhrada  15,35  1,22 
  Ecobec 250 µg; aer ora 200x250 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R03BA01=Beklometazon (GP NIE) 62,50   náhrada  13,70  0,63 
  Ecobec 250 µg Easi-Breathe; aer ora 200x250 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R03BA01=Beklometazon (GP NIE) 62,50   náhrada  23,69  0,94 
  EDURANT 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AG05= () 30,00   náhrada  248,81  0,00 
  Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x100 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  116,48  0,00 
  Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x200 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  145,98  29,50 
  EFFLUMIDEX Liquifilm; int opu 1x5 ml/5 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01BA07=Fluorometolon (GP NIE) 5,00   náhrada  2,05  1,06 
  Efient 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  46,90  4,37 
  Efient 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg (blis.Al/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 14,00   náhrada  41,60  25,77 
  EFUDIX; ung der 1x20 g (tuba Al); na recept; DER, ONK; ATC=L01BC02=Fluorouracil (GP NIE) 20,00   náhrada  20,29  0,00 
  Egilok 100 mg; tbl 100x100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 66,67   náhrada  8,85  0,72 
  EGILOK 100 mg; tbl 60x100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 40,00   náhrada  4,80  0,00 
  Egilok 50 mg; tbl 100x50 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 33,33   náhrada  4,80  0,73 
  EGILOK 50 mg; tbl 60x50 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 20,00   náhrada  2,44  0,00 
  Egiramlon 10 mg/10 mg; cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  8,49  4,35 
  Egiramlon 10 mg/10 mg; cps dur 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  20,21  7,79 
  Egiramlon 10 mg/5 mg; cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  6,99  2,94 
  Egiramlon 10 mg/5 mg; cps dur 90x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  18,53  6,38 
  Egiramlon 5 mg/10 mg; cps dur 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  6,34  2,95 
  Egiramlon 5 mg/10 mg; cps dur 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  17,38  7,21 
  Egiramlon 5 mg/5 mg; cps dur 30x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  4,97  1,67 
  Egiramlon 5 mg/5 mg; cps dur 90x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  13,08  3,18 
  Egistrozol; tbl flm 90x1 mg (blis.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  23,46  0,00 
  Egitromb 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x75 mg (blis. OPA/Al/PVDC/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 84,00   náhrada  21,00  13,19 
  Egzysta 150 mg; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  9,23  0,91 
  Egzysta 75 mg; cps dur 14x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 3,50   náhrada  2,34  0,51 
  Egzysta 75 mg; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  8,15  0,81 
  Elaprase 2 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x3 ml/6 mg (liek.inj.skl.); na recept; ind.obm., ZP ATC=A16AB09= () 12,00   náhrada  2 771,75  0,00 
  Eleveon 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  17,70  0,00 
  Eleveon 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  53,09  0,00 
  Eleveon 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  17,70  0,00 
  Eleveon 50 mg; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  53,09  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY, NEU; ind.obm. ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 28,00   náhrada  5,06  2,43 
  Elicea 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY, NEU; ind.obm. ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  6,11  0,47 
  Elicea 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY, NEU; ind.obm. ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 90,00   náhrada  9,16  0,70 
  Elicea Q-Tab 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC s odlup.fóliou P; na recept; PSY, NEU; ind.obm. ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 28,00   náhrada  5,12  2,49 
  Elicea Q-Tab 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC s odlup.fóliou P; na recept; PSY, NEU; ind.obm. ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 42,00   náhrada  7,89  0,00 
  Elicea Q-Tab 20 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC s odlup.fóliou P; na recept; PSY, NEU; ind.obm. ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  10,24  0,00 
  Elicea Q-Tab 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC s odlup.fóliou PE; na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 14,00   náhrada  2,55  0,00 
  Elidel 10 mg/g krém; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; DER, ALG; ind.obm. ATC=D11AH02=Pimekrolimus (GP NIE) 7,50   náhrada  16,54  4,08 
  ELIGARD 22,5 mg; plv iol 1x22,5 mg+1xsolv.(striek.inj.napln.+striek; na recept; ONK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 90,00   náhrada  173,34  0,00 
  Eligard 45 mg; plv iol 1x45 mg + 1x solv. (vanička); na recept; ONK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 180,00   náhrada  335,29  0,00 
  ELIGARD 7,5 mg; plv iol 1x7,5 mg+1xsolv.(striek.inj.napln.+striek.; na recept; ONK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 30,00   náhrada  68,99  0,00 
  Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 168x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF02= () 84,00   náhrada  192,85  2,34 
  ELIQUIS 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF02= () 10,00   náhrada  25,69  3,01 
  ELIQUIS 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF02= () 30,00   náhrada  68,34  0,30 
  Eliquis 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 168x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF02= () 84,00   náhrada  192,85  2,34 
  ELIQUIS 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF02= () 30,00   náhrada  68,88  0,84 
  ELOCOM krém; crm der 1x30 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  3,28  0,00 
  ELOCOM masť; ung der 1x15 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 15,00   náhrada  3,06  1,05 
  ELOCOM masť; ung der 1x30 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  3,28  0,00 
  ELOCOM roztok; sol der 1x30 ml (fľa.PVC); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  4,83  1,02 
  ELOCTA 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  740,34  0,00 
  ELOCTA 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1500 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 3,00   náhrada  1 105,63  0,00 
  ELOCTA 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 4,00   náhrada  1 470,71  0,00 
  ELOCTA 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x250 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+striek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 0,50   náhrada  189,12  0,00 
  ELOCTA 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x3000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 6,00   náhrada  2 200,90  0,00 
  ELOCTA 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+striek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  373,43  0,00 
  Elontril 150 mg; tbl mod 30x150 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 15,00   náhrada  14,20  2,03 
  Elontril 300 mg; tbl mod 30x300 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 30,00   náhrada  29,20  4,87 
  Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok; sol inj 1x0,5 ml/100 µg (striek.inj.skl.napl.); na recept; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA09=Korifolitropin alfa (GP NIE) 0,75   náhrada  456,11  205,98 
  Elonva 150 mikrogramov injekčný roztok; sol inj 1x0,5 ml/150 µg (striek.inj.skl.napl.); na recept; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA09=Korifolitropin alfa (GP NIE) 1,00   náhrada  509,92  176,42 
  EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; ALG, OPH, ORL; ATC=S01GX06=Emedastin (GP NIE) 5,00   náhrada  9,45  3,16 
  Emanera 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x20 mg (blis.OPA/Al/PE+DES film/Al/PE); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  4,29  2,97 
  Emanera 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 90,00   náhrada  9,03  4,80 
  Emanera 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/PE+DES film/Al/PE); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  6,72  4,09 
  Emanera 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 180,00   náhrada  14,46  6,00 
  Emegar 1 mg; tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ind.obm. ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,76  0,00 
  Emegar 2 mg; tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ind.obm. ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 10,00   náhrada  48,95  0,00 
  Emegar 2 mg; tbl flm 5x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ind.obm. ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,78  0,30 
  EMEND 125 mg tvrdé kapsuly, EMEND 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  55,79  0,00 
  EMEND 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 2x80 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 2,00   náhrada  43,37  0,00 
  Emperin 16 mg; tbl 60x16 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 40,00   náhrada  5,12  2,44 
  Emperin 24 mg; tbl 100x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 100,00   náhrada  10,03  0,00 
  Emperin 24 mg; tbl 60x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 60,00   náhrada  6,02  0,00 
  Emselex; tbl plg 28x15 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 56,00   náhrada  26,11  0,00 
  Emselex; tbl plg 28x7,5 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 28,00   náhrada  18,83  5,81 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  275,76  0,00 
  Enalapril Vitabalans 10 mg tablety; tbl 100x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 100,00   náhrada  4,24  1,74 
  Enalapril Vitabalans 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 30,00   náhrada  1,73  0,98 
  Enalapril Vitabalans 20 mg tablety; tbl 100x20 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 200,00   náhrada  4,88  0,00 
  Enalapril Vitabalans 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 50,00   náhrada  3,17  1,92 
  Enalapril Vitabalans 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 15,00   náhrada  1,37  0,99 
  ENAP 10 ; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 30,00   náhrada  1,89  1,14 
  ENAP 2,5 ; tbl 30x2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 7,51   náhrada  2,54  2,35 
  ENAP 5 ; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 15,00   náhrada  1,23  0,85 
  ENAP H; tbl 30x10 mg/25 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09BA02=Enalapril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  4,85  1,07 
  ENAP HL; tbl 30x10 mg/12,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09BA02=Enalapril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  2,25  0,00 
  Enbrel 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre pediatrické použitie; plv iol 4x10 mg +4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 5,71   náhrada  165,92  11,81 
  Enbrel 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 4x0,5 ml/25 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  391,32  5,63 
  Enbrel 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 4x25 mg + 4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+stri; na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  389,13  3,44 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  771,09  0,00 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl. v napl.; na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  771,09  0,00 
  Endoxan 1000 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 5x1 g (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 500,00   náhrada  117,06  0,00 
Strana č.
< späť tam >