Ťažkosti s erekciou

Problémy s erekciou ovplyvňujú životy miliónov mužov a ich partneriek. Tieto problémy sa prejavia aj v citovej oblasti. V súčasnosti majú lekári dobré poznatky o príčinách ťažkostí s erekciou a o nových, účinných spôsoboch liečby. Tento článok poskytuje niektoré základné informácie mužom, ktorí majú problémy s erekciou.

Čo je erektilná dysfunkcia?
Erektilná dysfunkcia je pretrvávajúca neschopnosť muža dosiahnuť alebo udržať erekciu, ktorá je dostatočná pre uspokojujúci pohlavný styk. Tento stav sa v minulosti nazýval impotencia. Erektilná dysfunkcia sa v súčasnosti považuje za primeranejšie označenie týchto problémov. Mnoho mužov má v určitých obdobiach svojho života občasné problémy s erekciou. Poruchy erekcie sú vo svete veľmi časté - vyskytujú sa viac než u 100 miliónov mužov.
Erektilná dysfunkcia nie je stav, pre ktorý by sa mal muž cítiť trápne. Neznamená mužskú neplodnosť, neschopnosť dosiahnuť orgazmus alebo ejakuláciu. Keďže sa všeobecne uznáva skutočnosť, že schopnosť erekcie priamo nesúvisí s orgazmom a ejakuláciou, muži s erektilnou dysfunkciou už viac nemusia byť zaťažení mýtom, že im chýba mužnosť alebo potencia.

Erektilná dysfunkcia je vo väčšine prípadov liečiteľná porucha. Aj keď ani v prípade ťažších foriem nejde o život ohrozujúci stav, môže mať veľmi významný dopad na sebavedomie muža a na vzájomný vzťah partnerskej dvojice. 
Ako dochádza k erekcii?
Erekcia je výsledkom zložitého procesu, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohráva správna funkcia ciev a nervov. Anatómia penisu je usporiadaná tak, aby tento proces umožňovala.
Penis sa skladá z dvoch štruktúr, ktoré začínajú vo vnútri panvy a pokračujú súbežne až ku koncu penisu. Tieto štruktúry sa skladajú z dutinkatých tkanív, ktoré obsahujú mnoho krvných ciev. V pokojovom štádiu sú steny ciev stiahnuté, čo zabraňuje prívodu väčšieho množstva krvi do penisu, a preto zostáva penis mäkký.
Keď muž prežíva sexuálne vzrušenie, krvné cievy v penise sa roztiahnu. Toto umožňuje zvýšenie prítoku krvi do penisu. Následne sa stlačia žily, ktoré krv z penisu odvádzajú, čo obmedzí odtok krvi z penisu. V dôsledku zvýšeného prítoku a zníženého odtoku krvi sa penis zväčšuje, čo sa prejaví ako erekcia.
Čo spôsobuje erektilnú dysfunkciu?
V prípade mužov s erektilnou dysfunkciou sa chemické reakcie zodpovedné za erekciu neodohrávajú tak ako zvyčajne, preto sa krvné cievy dostatočne neuvoľňujú a penis sa nemôže naplniť krvou. Svojho času sa nesprávne verilo, že erektilná dysfunkcia je do značnej miery psychická záležitosť, respektíve nevyhnutný dôsledok stárnutia. Je pravda, že vek zohráva určitú úlohu, avšak erektilná dysfunkcia v žiadnom prípade nie je nevyhnutným dôsledkom stárnutia. Dnes už vieme, že väčšina prípadov erektilnej dysfunkcie súvisí so zdravotným stavom. 
Medzi najčastejšie rizikové faktory erektilnej dysfunkcie patria:
chorobné stavy zabraňujúce dostatočný prítok krvi do penisu, ako vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka a ochorenia ciev (ateroskleróza);
poranenia nervového systému, ktoré poškodia spojenie medzi centrálnym nervovým systémom a penisom, napríklad poranenia miechy, sclerosis multiplex, cievnomozgové príhody, chirurgické operácie prostaty alebo hrubého čreva;
psychické stavy, ako úzkosť alebo stres, depresia;
iné chorobné stay, ako ochorenia obličiek, pečene, hormonálne poruchy;
lieky, ktorých vedľajšie účinky môžu spôsobiť erektilnú dysfunkciu. Patria k nim niektoré lieky, napr. diuretiká (tablety na odvodnenie), lieky proti vysokému krvnému tlaku, lieky na zníženie hladiny cholesterolu, lieky proti cukrovke, antidepresíva, niektoré druhy proti nádorových liekov, nesteroidné protizápalové lieky a lieky na epilepsiu;
fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu alebo užívanie drog.

Ak chcete vedieť viac o špecifických príčinách erektilnej dysfunkcie, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

Je možné erektilnú dysfunkciu liečiť?
Áno. Väčšinu prípadov erektilnej dysfunkcie je možné bez ohľadu na jej príčinu liečiť. Pacienti majú v súčasnosti na výber viaceré metódy liečby, ktoré by mali prediskutovať so svojím lekárom.
Ako spoznám, že mám erektilnú dysfunkciu?
Ak máte často ťažkosti s erekciou, odpoveď už pravdepodobne poznáte. Skôr, než sa začnete liečiť, potrebujete, aby Vás lekár vyšetril. Pri rozhovore o erektilnej dysfunkcii s lekárom nie je dôvod na pocit trápnosti alebo hanby. Buďte otvorený a úprimný. Ak lekár doteraz túto tému nespomenul, mohlo to byť z dôvodu rešpektovania Vášho súkromia. Váš lekár má pre Vás porozumenie a vie Vám poskytnúť informácie.
Pri bežnom lekárskom vyšetrení Vám môže lekár položiť niekoľko konkrétnych otázok, ktoré môžu pomôcť stanoviť diagnózu. Na základe týchto informácií sa môžete spolu so svojím lekárom rozhodnúť, aká liečba je pre Vás najvhodnejšia.
Problém muža -záležitosť páru
Erektilná dysfunkcia neovplyvňuje iba Vás. Môže mať značný vplyv aj na Vašu partnerku. Aj keď erektilná dysfunkcia nie je zvyčajne spôsobená problémom v partnerskom vzťahu, ak nie je správne chápaná a citlivo zvládnutá, môže viesť ku vzniku partnerských problémov. Napríklad u mnohých mužov môže erektilná dysfunkcia viesť k citovému odcudzeniu ich partneriek. Výsledkom môže byť, že Vaša partnerka nadobudne nesprávny dojem, že ste stratili o vzťah záujem, a že je pre Vás nepríťažlivá. Z tohoto dôvodu je dôležité, aby ste obaja vedeli, že väčšina prípadov erektilnej dysfunkcie súvisí s ochoreniami a poruchami zdravia, ktoré sa bežne vyskytujú u mužov už v strednom veku. Úprimný rozhovor môže pomôcť udržať citovú blízkosť. Opakované rozhovory Vám pomôžu získať citovú podporu partnera, aby ste sa mohli účinne vysporiadať s erektilnou dysfunkciou.
Ako sa mám porozprávať o erektilnej dysfunkcii s partnerkou?
Ak je to možné, sadnite si so svojou partnerkou a porozprávajte sa o tom, ako môže erektilná dysfunkcia ovplyvniť Váš vzťah. Umožní Vám podeliť sa s ňou o svoje pocity a môžete dať partnerke najavo, že chcete zlepšiť súčasný stav v záujme obidvoch. Zistíte, že otvorená diskusia Vás môže ešte viac zblížiť. Požiadajte partnera o podporu. Väčšina partneriek mužom s erektilnou dysfunkciou rada pomôže v liečbe. Keďže erektilná dysfunkcia ovplyvňuje oboch, možno by aj Vaša partnerka išla rada na stretnutie s lekárom. Takto obaja získate jasnú predstavu o probléme a o dostupných liečebných metódach. Môžete ich prediskutovať a spolu sa rozhodnúť o postupe, ktorý Vám a Vašej partnerke najviac vyhovuje.
Dotazník sexuálneho zdravia mužov IIEF - 5


Poskytnuté firmou Pfizer HCP Corp. pre účely vzdelávania. 
Tieto informácie sú určené na doplnenie diskusie medzi Vami, Vaším partnerom a lekárom. 
Zároveň však nemajú túto diskusiu nahrádzať. 
Všetky Vaše obavy alebo otázky, prosíme, prediskutujte s Vaším lekárom.


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2001