Počet liekov na D je 206 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,33   náhrada  25,70  11,21 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x15 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,50   náhrada  35,04  13,28 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,67   náhrada  44,02  15,00 
  DARZALEX 1 800 mg injekčný roztok; sol inj 1x15 ml/1800 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FC01= () 1,00   náhrada  4 882,92  0,00 
  DIFLUCAN 150 mg; cps dur 1x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 1,00   náhrada  3,02  2,50 
  DICYNONE 250; sol inj 4x2 ml/250 mg (amp.skl.); na recept; ATC=B02BX01=Etamsylat (GP ANO) 1,33   náhrada  4,24  1,65 
  DIFLUCAN P.O.S. 10 mg/ml; plu por 1x24,4 g (fľ.HDPE+odm.lyžička alebo striek; na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 1,75   náhrada  12,70  3,47 
  Derin 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30 (10x3)x25 mg; na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 1,88   náhrada  1,76  0,06 
  DALACIN C 150 mg; cps dur 16x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FF01=Klindamycin (GP ANO) 2,00   náhrada  3,07  1,21 
  Diazepam Desitin rectal tube 5 mg; sol rec 5x2,5 ml/5 mg (tuba PE); na recept; NEU, PED, PLM, PSY, URM; ATC=N05BA01=Diazepam (GP ANO) 2,50   náhrada  5,41  0,16 
  DITHIADEN INJ; sol inj 10x2 ml/1 mg (amp. skl.); na recept; ATC=R06AX=Ostatne antihistaminika na systemove pouzitie (GP NIE) 2,50   náhrada  8,60  0,00 
  Dexa-Gentamicin; ung oph 1x2,5 g (tuba Al); na recept; OPH; ATC=S01CA01=Dexametazon a antiinfektiva (GP NIE) 2,51   náhrada  2,93  1,62 
  Dailiport 0,5 mg; cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dá; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 3,00   náhrada  8,96  0,00 
  Dexadol 25 mg gro por; gro por 10x25 mg (vre. Al/PE); na recept; ATC=M01AE17= () 3,33   náhrada  3,74  3,36 
  Dimethyl fumarate Glenmark 120 mg; cps end 14x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AX07= () 3,50   náhrada  57,19  0,00 
  DALACIN C 300 mg; cps dur 16x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FF01=Klindamycin (GP ANO) 4,00   náhrada  4,97  1,24 
  Depakine; sir 1x150 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 5,00   náhrada  4,27  0,00 
  Dexa-Gentamicin; int opo 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01CA01=Dexametazon a antiinfektiva (GP NIE) 5,00   náhrada  2,62  0,00 
  Diazepam Desitin rectal tube 10 mg; sol rec 5x2,5 ml/10 mg (tuba PE); na recept; NEU, PED, PLM, PSY, URM; ATC=N05BA01=Diazepam (GP ANO) 5,00   náhrada  6,28  0,18 
  Dysport 500 U; plv ino 1x500 U (liek.inj.skl.); na recept; NEU, OPH; ind.obm. ATC=M03AX01=Botulotoxin (GP NIE) 5,00   náhrada  219,41  26,32 
  DARZALEX 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FC01= () 6,25   náhrada  412,58  5,77 
  Diluran ; tbl 20x250 mg (blis. Al/PVC); na recept; ATC=S01EC01=Acetazolamid (GP NIE) 6,66   náhrada  2,13  0,14 
  Dexadol 25 mg gro por; gro por 20x25 mg (vre. Al/PE); na recept; ATC=M01AE17= () 6,67   náhrada  5,07  4,31 
  DECAPEPTYL 0,1 mg; sol inj 7x1 ml /0,1 mg (striek.inj.skl.napl.); na recept; GYN, ONK, RPM, URK, URO; ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 7,00   náhrada  38,40  17,52 
  DIFLUCAN P.O.S. 40 mg/ml; plu por 1x24,4 g (fľ.HDPE+odm.lyžička alebo striek; na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  38,88  1,94 
  Diphereline 0,1 mg; plv iol 7x0,1 mg+7xsolv. (liek.inj.+amp.skl.); na recept; GYN, ONK, RPM, URK, URO; ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 7,00   náhrada  22,21  1,33 
  Duodopa intestinálny gél; gel ist 7x100 ml (vak PVC); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 7,00   náhrada  620,33  0,00 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný roztok v náhradnej náplni; sol iso 5x3 ml (náplň skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 7,50   náhrada  186,87  0,00 
  Derin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30(10x3)x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  5,25  2,92 
  DALACIN V 2 % ; crm vag 1x40 g (tuba PE); na recept; GYN; ATC=G01AA10=Klindamycin (GP NIE) 8,00   náhrada  11,07  1,10 
  Depakine Chrono 500 mg; tbl flp 30x500 mg (tuba PP); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 10,00   náhrada  3,65  0,00 
  DEPO-MEDROL 40 mg/ml; sus inj 1x5 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB04=Metylprednizolon (GP ANO) 10,00   náhrada  8,87  0,00 
  DITHIADEN; tbl 20x2 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=R06AX=Ostatne antihistaminika na systemove pouzitie (GP NIE) 10,00   náhrada  5,10  4,04 
  Doptelet 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x20 mg (blis.Al/Al); na recept; GIT, HEM, HEP, INT; ind.obm. ATC=B02BX08= () 10,00   náhrada  622,36  5,96 
  Doreta 37,5 mg/325 mg dispergovateľné tablety; tbl dsp 20x37,5 mg/325 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=N02AJ13= () 10,00   náhrada  3,85  2,22 
  Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/PVDC/Al-neprie; na recept; ATC=N02AJ13= () 10,00   náhrada  1,89  0,26 
  Doxorubicin Sandoz 2 mg/ml; sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  3,17  0,45 
  DIACORDIN 90 RETARD; tbl plg 30x90 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C08DB01=Diltiazem (GP ANO) 11,25   náhrada  2,81  0,78 
  Dailiport 1 mg; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  Desloratadin Zentiva 0,5 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x120 ml/60 mg (fľ.skl.jant.); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 12,00   náhrada  2,49  0,59 
  Desurol 30 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 50x30 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 12,50   náhrada  5,16  0,00 
  Dopegyt; tbl 50x250 mg; na recept; ATC=C02AB01=L- metyldopa (GP ANO) 12,50   náhrada  6,99  0,83 
  dicetel 100 mg; tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A03AX04=Pinaverium (GP ANO) 13,34   náhrada  3,15  1,51 
  DIROTON 5 mg; tbl 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 14,00   náhrada  1,75  1,12 
  Dulsevia 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x30 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  3,80  0,50 
  DENEREL; tbl 30x1 mg (bli.); na recept; ATC=R06AX17=Ketotifen (GP ANO) 15,00   náhrada  3,77  2,18 
  DHC Continus 60 mg; tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AA08=Dihydrokodein (GP NIE) 15,00   náhrada  11,54  0,45 
  DIACORDIN 120 RETARD; tbl plg 30x120 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C08DB01=Diltiazem (GP ANO) 15,00   náhrada  4,59  1,27 
  Diclovit; cps mod 30x50 mg/50 mg/50 mg/0,25 mg (blis.PVC/PE/; na recept; ATC=M01AB55=Diklofenak, kombinacie s misoprostolom (GP NIE) 15,00   náhrada  4,38  3,33 
  DICYNONE 500 kapsuly; cps dur 30x500 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ATC=B02BX01=Etamsylat (GP ANO) 15,00   náhrada  19,56  4,03 
  Digoxin 0,125 Léčiva; tbl 30x0,125 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C01AA05=Digoxin (GP NIE) 15,00   náhrada  1,33  0,08 
  DILUMED; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  2,52  1,63 
  Doptelet 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 15x20 mg (blis.Al/Al); na recept; GIT, HEM, HEP, INT; ind.obm. ATC=B02BX08= () 15,00   náhrada  929,48  4,88 
  Duac Gel; gel der 1x15 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D10AF51=Klindamycin, kombinacie (GP NIE) 15,00   náhrada  11,19  8,88 
  Duloxetin Sandoz 30 mg; cps end 30x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 15,00   náhrada  3,53  0,00 
  Dorzolamid Olikla 20 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ATC=S01EC03=Dorsolamid (GP NIE) 16,67   náhrada  2,98  0,05 
  Dozotens 20 mg/ml; int opo 1x5 ml/100 mg (liek.PE); na recept; OPH; ATC=S01EC03=Dorsolamid (GP NIE) 16,67   náhrada  7,27  4,34 
  Dailiport 3 mg; cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 18,00   náhrada  49,03  0,00 
  Donepezil Accord 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  4,55  0,00 
  Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  5,22  0,67 
  Donesyn 5 mg; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  12,30  7,75 
  Dupixent 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 2x1,14 ml/200 mg (striek.inj.napl.skl. s b; na recept; ALG, DER, TRN; ind.obm.,ZP ATC=D11AH05= () 18,69   náhrada  1 234,77  436,04 
  Dupixent 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/200 mg (pero inj.napl.skl.); na recept; ALG, DER, TRN; ind.obm.,ZP ATC=D11AH05= () 18,69   náhrada  1 245,30  446,57 
  Dupixent 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/200 mg (pero inj.napl.skl.); na recept; ALG, DER, TRN; ind.obm.,ZP ATC=D11AH05= () 18,69   náhrada  1 276,54  477,81 
  DAUNOBLASTINA; plv iol 1x20 mg+1x10 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01DB02=Daunorubicin (GP NIE) 20,00   náhrada  13,06  0,00 
  Diclac retard; tbl plg 20x100 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 20,00   náhrada  2,18  0,50 
  Dithiaden; tbl 40x2 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=R06AX=Ostatne antihistaminika na systemove pouzitie (GP NIE) 20,00   náhrada  9,59  7,47 
  Docetaxel Accord 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  11,16  0,00 
  DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  15,00  3,84 
  Docetaxel Sandoz 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  20,55  9,39 
  Doxyhexal 200 Tabs; tbl 10x200 mg (blis.PP/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,88  1,36 
  Doxyhexal Tabs; tbl 20x100 mg (blis.PP/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,88  1,40 
  duphaston ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, ENP, GYN; ATC=G03DB01=Dydrogesteron (GP NIE) 20,00   náhrada  5,50  1,26 
  duspatalin 200; cps plg 30x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A03AA04=Mebeverin (GP ANO) 20,00   náhrada  5,69  1,99 
  Dasatinib Krka 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Teva 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Zentiva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Daruph 79 mg; tbl flm 30x79 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  885,58  0,00 
  DHC Continus 90 mg; tbl mod 60x90 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AA08=Dihydrokodein (GP NIE) 22,50   náhrada  19,34  0,75 
  DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním; cps mdd 30x75 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=M01AB55=Diklofenak, kombinacie s misoprostolom (GP NIE) 22,50   náhrada  11,05  8,73 
  Diclofenac Duo Bausch Health 75 mg; cps mod 30x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 22,52   náhrada  4,27  2,38 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 25,00   náhrada  230,95  0,00 
  DARZALEX 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FC01= () 25,00   náhrada  1 633,36  0,00 
  Desurol 30 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 100x30 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Desurol 60 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Dezmopresín Stada 60 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 100x60 µg (fľ.HDPE); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 25,00   náhrada  33,80  0,00 
  Doreta 37,5 mg/325 mg dispergovateľné tablety; tbl dsp 50x37,5 mg/325 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=N02AJ13= () 25,00   náhrada  8,03  3,95 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  4,14  0,00 
  DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x2,5 ml (40 µg/ml+5 mg/ml) (fľ.PP); na recept; OPH; ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  9,50  5,05 
  Diphereline S.R. 3,75 mg; plv iud 1x3,75 mg+1xdisp.prostr. (liek.inj.skl.+am; na recept; END, ENP, GYN, ONK, RPM, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 27,99   náhrada  72,44  0,00 
  Dereflin 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x20 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,86  2,74 
  DICARTIL 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,16  3,73 
  DICARTIL 5 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,00  3,99 
  Dimethyl fumarate Glenmark 240 mg; cps end 56x240 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AX07= () 28,00   náhrada  364,02  0,00 
  Dipperam HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DX01= () 28,00   náhrada  8,55  3,40 
  Dipperam HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DX01= () 28,00   náhrada  8,57  2,19 
  Dipperam HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg/160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DX01= () 28,00   náhrada  6,22  1,18 
  Dipperam HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg/160 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DX01= () 28,00   náhrada  8,91  2,95 
  DIROTON 10 mg; tbl 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 28,00   náhrada  2,57  1,31 
Strana č.
< späť tam >