Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  CALCIFEROL BBP 7,5 mg/ml; sol inj 5x1 ml/7,5 mg (amp.skl.hnedá); na recept; ind.obm. ATC=A11CC01=Ergokalciferol (GP ANO) 250,00   náhrada  6,48  0,98