Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Clopigamma 75 mg; tbl flm 14x75 mg (blis.Al/PVC-PE-PVDC); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 14,00   náhrada  2,12  0,71 
  Zyllt 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x75 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 28,00   náhrada  3,33  0,50 
  Trombex 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 28,00   náhrada  4,24  1,41 
  Clopidogrel Actavis 75 mg; tbl flm 30x75 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 30,00   náhrada  4,27  1,24 
  Clopigamma 75 mg; tbl flm 84x75 mg (blis.Al/PVC-PE-PVDC); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 84,00   náhrada  12,32  3,84 
  Clopidogrel Actavis 75 mg; tbl flm 90x75 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 90,00   náhrada  12,34  3,25 
  Trombex 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 84,00   náhrada  12,97  4,49 
  Zyllt 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x75 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 84,00   náhrada  13,33  4,85