Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Multaq 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x400 mg (blis.PVC/Al); ; KAR; ind.obm. ATC=C01BD07=Dronedaron (GP NIE) 30,00   náhrada  35,64  2,13