Počet liekov je 15 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ezen 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  7,27  1,99 
  Ezetimib Stada 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); ; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  7,27  1,99 
  Ezetimib Teva 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  7,27  1,99 
  Ezetimibe Sandoz 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  7,27  1,99 
  Ezoleta 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  7,27  1,99 
  Lipobon 10 mg; tbl 30(3x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  7,27  1,99 
  EZETROL; tbl 30x10 mg (blis. pretl.); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 30,00   náhrada  13,29  8,01 
  Ezen 10 mg; tbl 90x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 90,00   náhrada  15,81  0,00 
  Ezetimib Stada 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC//A); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  17,25  0,00 
  Ezetimib Teva 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  17,25  0,00 
  Ezoleta 10 mg tablety; tbl 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  17,25  0,00 
  Ezetimibe Sandoz 10 mg; tbl 100x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 100,00   náhrada  17,57  0,00 
  Ezetimibe Glenmark 10 mg tablety; tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  23,25  6,00 
  Lipobon 10 mg; tbl 90(9x10)x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 90,00   náhrada  23,25  7,41 
  EZETROL; tbl 98x10 mg (blis. pretl.); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  42,17  24,92