Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Movymia 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok; sol inj 1x2,4 ml/600 µg (zás.sil.skl.+pero); ; END, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=H05AA02=Teriparatid (GP NIE) 28,00   náhrada  159,80  4,74 
  Movymia 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok; sol inj 1x2,4 ml/600 µg (zás.sil.skl.); ; END, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=H05AA02=Teriparatid (GP NIE) 28,00   náhrada  159,86  4,80 
  Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok; sol inj 1x2,4 ml/600 µg (zás.sil.skl.); ; END, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=H05AA02=Teriparatid (GP NIE) 28,00   náhrada  173,24  18,18 
  Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok; sol inj 1x2,4 ml/600 µg (zás.sil.skl.+pero); ; END, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=H05AA02=Teriparatid (GP NIE) 28,00   náhrada  227,29  72,23