Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Akineton; tbl 50x2 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N04AA02=Biperiden (GP NIE) 10,00   náhrada  2,52  0,05 
  Akineton; sol inj 5x1 ml/5 mg; na recept; NEU, PSY; ATC=N04AA02=Biperiden (GP NIE) 2,50   náhrada  5,47  0,33