Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Xolair 75 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x 0,5 ml/75 mg; ; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=R03DX05=Omalizumab (GP NIE) 4,69   náhrada  126,68  0,00 
  Xolair 150 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x 1 ml/150 mg; ; ALG, DER, TRN; ind.obm.,ZP ATC=R03DX05=Omalizumab (GP NIE) 9,38   náhrada  246,10  0,00