Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  SCANLUX 300; sol inj 10x50 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 50,00   náhrada  185,50  48,20 
  SCANLUX 370; sol inj 5x500 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 250,00   náhrada  645,92  0,00