Počet liekov je 14 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Sorbimon 20 mg; tbl 50x20 mg; na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 25,00   náhrada  1,84  0,04 
  Sorbimon 20 mg; tbl 100x20 mg; na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 50,00   náhrada  3,70  0,10 
  Sorbimon 40 mg; tbl 50x40 mg; na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 50,00   náhrada  3,70  0,10 
  MONOSAN 40 mg; tbl 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 50,00   náhrada  3,77  0,17 
  Monotab 20; tbl 20x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 10,00   náhrada  1,20  0,48 
  MONOSAN 20 mg; tbl 30x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 15,00   náhrada  1,63  0,55 
  MONOSAN 40 mg; tbl 30x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 30,00   náhrada  2,88  0,72 
  Olicard 40 mg retard; cps plg 20x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 20,00   náhrada  2,17  0,73 
  MONOSAN 20 mg; tbl 50x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 25,00   náhrada  2,57  0,77 
  Olicard 40 mg retard; cps plg 50x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 50,00   náhrada  5,34  1,74 
  Olicard 60 mg retard; cps plg 20x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 30,00   náhrada  5,63  2,18 
  MONO MACK DEPOT; tbl plg 28x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 70,00   náhrada  7,18  2,35 
  Olicard 60 mg retard; cps plg 50x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 75,00   náhrada  12,84  4,21 
  Monotab SR; tbl plg 50x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 125,00   náhrada  14,61  5,98