Počet liekov je 33 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bisoprolol-ratiopharm 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,05  0,21 
  Coronal 10; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  1,71  0,27 
  Coronal 5; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,13  0,29 
  Sobycor 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,49  0,65 
  Bisoprolol-ratiopharm 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,17  0,73 
  Conaret 2,5 mg tablety; tbl 30x2,5 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 7,50   náhrada  1,73  0,78 
  Sobycor 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x2,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 7,50   náhrada  1,73  0,78 
  Bisocard 5 mg; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,76  0,92 
  Bisocard 5 mg; tbl flm 60x5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,65  0,97 
  RIVOCOR 5; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,84  1,00 
  Sobycor 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,47  1,03 
  Bisoprolol Medreg 5 mg; tbl 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  4,14  1,34 
  Sobycor 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 45,00   náhrada  3,88  1,36 
  RIVOCOR 10; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,86  1,42 
  Bisomerck 5; tbl flm 30x5 mg; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  2,30  1,46 
  Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  4,35  1,55 
  Conaret 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.PVCPVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2/; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,46  1,55 
  Conaret 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  3,70  1,66 
  Concor COR 5 mg; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,57  1,66 
  Bisocard 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  3,23  1,79 
  BISOBELA 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVdC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,85  1,94 
  Conaret 7,5 mg tablety; tbl 30x7,5 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 22,50   náhrada  5,27  2,37 
  Sobycor 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 90,00   náhrada  6,84  2,52 
  Concor COR 2,5 mg; tbl flm 30x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 7,50   náhrada  3,64  2,69 
  Concor 5 mg ; tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,67  2,83 
  Bisocard 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 60,00   náhrada  5,77  2,89 
  BISOBELA 5 mg tablety; tbl 50x5 mg (blis.PVC/PVdC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 25,00   náhrada  6,43  3,25 
  Concor 10 mg ; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  5,77  4,33 
  Concor COR 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  6,76  4,72 
  Conaret 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.PVCPVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  11,55  5,20 
  Concor COR 5 mg; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  15,13  8,78 
  Concor 5 mg; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  13,89  11,09 
  Concor 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 100,00   náhrada  21,16  16,36