Počet liekov je 11 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lorista 100; tbl flm 84x100 mg; na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 168,00   náhrada  9,80  0,00 
  Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 60,00   náhrada  3,54  0,00 
  Losartan STADA 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 30,00   náhrada  1,91  0,14 
  Losartan STADA Arzneimittel 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 30,00   náhrada  1,91  0,14 
  Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 30,00   náhrada  1,91  0,14 
  Losartan STADA 50 mg; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 90,00   náhrada  5,75  0,44 
  Losartan STADA Arzneimittel 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 90,00   náhrada  5,75  0,44 
  Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 90,00   náhrada  5,75  0,44 
  Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 7,50   náhrada  1,26  0,82 
  Lorista 50; tbl flm 84x50 mg; na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 84,00   náhrada  5,86  0,90 
  Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 180,00   náhrada  11,52  0,90