Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dezmopresín Stada 120 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 100x120 µg (fľ.HDPE); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 50,00   náhrada  63,26  0,00 
  Dezmopresín Stada 240 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 30x240 µg (fľ.HDPE); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 30,00   náhrada  37,98  0,00 
  Dezmopresín Stada 60 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 100x60 µg (fľ.HDPE); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 25,00   náhrada  33,80  0,00 
  Dezmopresín Teva 120 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 100x120 µg (blis.OPA/Al/PVC/PE-Al); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 50,00   náhrada  63,26  0,00 
  Dezmopresín Teva 120 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 30x120 µg (blis.OPA/Al/PVC/PE-Al); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 15,00   náhrada  18,99  0,00 
  Dezmopresín Teva 240 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 30x240 µg (blis.OPA/Al/PVC/PE-Al); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 30,00   náhrada  37,98  0,00 
  Dezmopresín Teva 60 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 100x60 µg (blis.OPA/Al/PVC/PE-Al); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 25,00   náhrada  33,80  0,00 
  Dezmopresín Teva 60 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 30x60 µg (blis.OPA/Al/PVC/PE-Al); ; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 7,50   náhrada  10,14  0,00 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 100x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 50,00   náhrada  124,06  0,00 
  MINIRIN Melt 60 µg; lyo por 100x60 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 25,00   náhrada  66,31  0,00 
  MINIRIN Melt 60 µg; lyo por 30x60 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 7,50   náhrada  21,32  1,42 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 30x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 15,00   náhrada  39,77  2,54 
  MINIRIN Melt 240 µg; lyo por 30x240 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 30,00   náhrada  78,01  3,55