Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MEDOFLOXINE 200 mg; tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01MA01=Ofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  3,33  0,88 
  MEDOFLOXINE 200 mg; tbl flm 20x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01MA01=Ofloxacin (GP ANO) 10,00   náhrada  6,49  1,60 
  Ofloxin 200; tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01MA01=Ofloxacin (GP ANO) 5,00   náhrada  4,88  2,43