Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Darunavir Krka 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x800 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  166,71  0,00 
  Darunavir Mylan 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x800 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INF; ind.obm. ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  166,71  0,00 
  PREZISTA 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x600 mg (fľ. HDPE); ; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  276,08  0,00