Počet liekov je 27 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lenalidomid Glenmark 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,01  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,59  0,00 
  Lenalidomid Pharmevid 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,01  0,00 
  Lenalidomid Pharmevid 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Pharmevid 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,59  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lenalidomid STADA 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomid STADA 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid STADA 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 10 mg; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,01  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 15 mg; cps dur 21x1x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 25 mg; cps dur 21x1x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,59  0,00 
  Lenalidomid Zentiva 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomid Zentiva 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (bli.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Zentiva 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lenalidomide Accord 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomide Accord 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomide Accord 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lignaron 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lignaron 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lignaron 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lenalidomid Grindeks 25 mg trvdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.Al/PVC/Aclar/PVC); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 095,17  68,58 
  Lenalidomid Grindeks 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  150,23 
  Lenalidomid Grindeks 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  924,23  183,26