Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Fabrazyme 35 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x35 mg (liek.inj.skl.); ; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB04=Agalzydaza beta (GP NIE) 7,00   náhrada  2 714,74  0,00