Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka; sol inj 20x0,5 ml/2,5 mg (striek.inj.napl.skl. s a; na recept; ANG, CCH, HEM; ind.obm. ATC=B01AX05=Fondaparin (GP NIE) 20,00   náhrada  87,70  8,76