Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Anagrelide Glenmark 0,5 mg; cps dur 100x0,5 mg (fľ.HDPE); ; HEM; ind.obm. ATC=L01XX35=Anagrelid (GP NIE) 25,00   náhrada  51,08  0,00 
  Anagrelide Vipharm 0,5 mg; cps dur 100x0,5 mg (fľ.HDPE); ; HEM; ind.obm. ATC=L01XX35=Anagrelid (GP NIE) 25,00   náhrada  51,08  0,00