Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AULIN 100 mg granulát ; gru por 15x100 mg (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 7,50   náhrada  2,60  2,16 
  AULIN 100 mg granulát ; gru por 30x100 mg (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  5,47  4,58 
  AULIN 100 mg tablety; tbl 15x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 7,50   náhrada  2,55  2,11 
  AULIN 100 mg tablety; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  4,59  3,70 
  DILUMED; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  2,52  1,63 
  Nimesil; gru por 30x2g/100 mg (vrecko); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  6,34  5,45