Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cisordinol 10 mg; tbl flm 50x10 mg (obal HDPE); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 16,67   náhrada  4,47  0,00 
  Cisordinol Depot 200 mg; sol inj 10x1 ml/200 mg (amp.skl.); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 133,33   náhrada  28,10  0,00