Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  OsvaRen; tbl flm 180; na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE04=Octan vapenaty a uhlicitan horecnaty (GP NIE) 30,00   náhrada  20,99  0,00