Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  FEIBA 50 U/ml; plv iio 1x500 U+10 ml solv. (liek.inj.skl.+prísl.+; ; HEM; ind.obm. ATC=B02BD03=Faktor VIII. (GP NIE) 50,00   náhrada  424,45  60,65 
  FEIBA 50 U/ml; plv iio 1x1000 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD03=Faktor VIII. (GP NIE) 100,00   náhrada  727,54  0,00