Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MIRCERA 50 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/50 µg (napl.inj.striek.skl.); ; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 12,50   náhrada  77,63  1,54 
  MIRCERA 75 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/75 µg (napl.inj.striek.skl.); ; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 18,80   náhrada  114,43  0,00 
  MIRCERA 100 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/100 µg (napl.inj.striek.skl.); ; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 25,00   náhrada  151,16  0,00 
  MIRCERA 120 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/120 µg (napl.inj.striek.skl.); ; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 30,00   náhrada  187,26  4,65 
  MIRCERA 150 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/150 µg (napl.inj.striek.skl.); ; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 37,50   náhrada  222,68  0,00 
  MIRCERA 200 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/200 µg (napl.inj.striek.skl.); ; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 50,00   náhrada  307,68  3,33