Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  SUPRAX; plv sus 1x50 ml/1 g (fľ.skl.); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 2,50   náhrada  6,99  1,75 
  CEFIMED 200 mg; tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/PA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 5,00   náhrada  11,07  4,08 
  Cefixím STADA 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 5,00   náhrada  10,50  3,51 
  Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu; gru por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstri; na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 5,00   náhrada  16,48  5,99 
  SUPRAX; tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 5,00   náhrada  12,30  5,31 
  Cefixime InnFarm 400 mg; tbl flm 7x400 mg (bli.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 7,00   náhrada  18,24  8,45 
  SUPRAX 400 mg dispergovateľné tablety; tbl dsp 7x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 7,00   náhrada  18,24  8,45 
  CEFIMED 400 mg; tbl flm 10x400 mg (blis.PVC/PA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 10,00   náhrada  19,62  5,64 
  Cefixím STADA 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x400 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 10,00   náhrada  18,63  4,65 
  Cefixime InnFarm 400 mg; tbl flm 10x400 mg (bli.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01DD08=Cefixime (GP ANO) 10,00   náhrada  21,43  7,45