Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  APEL 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; CCH, HEM, CHI, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00 
  Linezolid Accord 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.Al/Al); ; CCH, HEM, CHI, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00 
  Linezolid Krka 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; CCH, HEM, CHI, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00 
  Linezolid Sandoz 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; CCH, HEM, CHI, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00