Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zeffix 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.Al/PVC); ; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 9,33   náhrada  25,81  0,00 
  Zeffix 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x100 mg (blis.Al/PVC); ; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 28,00   náhrada  77,43  0,00 
  Epivir 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 30,00   náhrada  63,95  0,00