Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  86,89  0,00 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  86,89  0,00