Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ketonal 100 mg/2 ml; sol inj 5x2 ml/100 mg (amp.z jantár.skla); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 3,33   náhrada  1,99  0,50 
  Ketonal 50 mg; cps dur 25x50 mg (fľ.skl.jantár.); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 8,34   náhrada  1,65  0,69 
  Ketonal forte 100 mg; tbl flm 20x100 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 13,34   náhrada  2,36  0,83 
  Ketonal DUO 150 mg; cps mdd 20x150 mg (blis.Al/PVC/TE/PVDC); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 20,00   náhrada  3,54  1,24