Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AZOPT 10 mg/ml, očné suspenzné kvapky; int opu 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  5,03  0,63 
  Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky; int opu 1x5 ml (fľ.LDPE s HDPE uzáver.); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  6,63  2,23 
  Brizadopt 10 mg/ml; int opu 1x5 ml/50 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  6,63  2,23 
  Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky; int opu 3x5 ml (fľ.LDPE s HDPE uzáver.); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 75,00   náhrada  13,43  0,23 
  Brizadopt 10 mg/ml; int opu 3x5 ml/50 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 75,00   náhrada  16,43  3,23