Ponuka firmy WALMARK na slovenskom trhu:

Vitamíny

Minerály a stopové prvky

Bylinné produkty – doplnky výživy

Bylinné výťažky

Prípravky pre deti

Spektrum – kombinované prípravky

Zameraná rada

Bylinné sirupy

Reghaar – vlasové prípravky

Santoin – prípravky proti paradentóze

Confit – vitamínové pastilky

Femine – prípravky pre ženy

UltraGel – výživa kĺbov

Mr. Max – prípravky pre športovcov

Vážení priatelia,

 Firma Walmark oslávila v roku 2000 svoje už 10 narodeniny. Walmark Slovensko bolo založené o 2 roky neskôr, a aj napriekčasovému posunu patrí dnes medzi najväčšie distribučné firmy v oblastidoplnkov výživy.

Za toto obdobie sme získali veľké skúsenostiv oblasti trhu, výskumu a výživy, ktoré sa stali zdrojom informáciívyužívaných pri výrobe vitamínov, minerálov, bylinných výťažkov, ústnej avlasovej kozmetiky či špeciálne zameraných skupín výrobkov (Femine, Mr.Max,Spektrum, …).

Treba zdôrazniť, že dobré postavenie sme dosiahli hlavnevďaka Vám, našim verným zákazníkom, čo nás zaväzuje a zároveň motivuje nazvyšovaní kvality ako aj kvantity sortimentu našich výrobkov.

 Nie len nazáklade výskumu a vývoja, ale aj Vašich nespočetných dotazov a pripomienok sa námspoločne podarilo úspešne zaradiť na trh niekoľko nových produktov zameraných narôzne problémy výživy.

Zdravá výživa zohráva v živote každéhoz nás veľmi dôležitú úlohu, ktorú často podceňujeme a uvedomujeme si jejvýznam až pri vzniknutých problémoch.

Práve tento katalóg, ktorý sa Vám dostáva do rúk, Vámpomôže objasniť a sprehľadniť celú našu skupinu výrobkov z hľadiskaproblémov výživy či samotnej prevencie.

Z noviniek si Vás dovolím upozorniť na špeciálnezameraný rad výrobkov – ARTHROSTOP a MEGACÉČKO retard, ktoré Vás svojímzameraním a zložením určite oslovia.

Pre ženy, ktoré si zvlášť vážime pre ichstarostlivosť o rodinu a zdravie svojich blízkych, sme vyvinuli špeciálny rad Femine.Rozširujeme ho o prípravok VIAREDIN prášok, ktorý teraz už môžu užívať aj voforme nápoja. Úplne nový produkt  VIADERM  prispeje k zlepšeniu kvality  vlasov, kože a nechtov.

Samozrejme aj deti očakáva nová hra „ Dobrodružstvos Marťankami II.“. Nielen obľúbený Marťánkovia prinášajú zdravie azábavu, ale novinkou budú aj ECHINÁČKOVIA s príchuťou „buble gum".

Po prvý raz sa v našom sortimente stretnetes produktom na výživu kĺbov – ULTRAGEL prášok.

Okrem už spomínaných produktov sme obohatili sortiment ajo výrobky ako je – VLÁKNINA, EPA marine, CHROM pikolinát, rozšírili sme ponuku oniektoré väčšie formy balenia (eko), či skvalitnili a sprehľadnili dizajn výrobkov.O všetkých týchto, ale aj iných novinkách sa dočítate v tomto katalógu.

Pre všetkých našich verných zákazníkov sme pripravili„KLUB ZDRAVIA“, ktorý  od tohoto roku  bude prinášať informácie od odborníkov a  výskumných pracovníkov z oblasti výživy,odpovedať na Vaše najčastejšie otázky, ale prinesie aj iné výhody pre svojichčlenov. Podrobnosti o tomto projekte sa dočítate na poslednej strane katalógu.

Sme presvedčení, že naša široká ponuka, v ktorej sa kladie vysoký dôraz na komplexné zloženie, kvalitu,design dnes uspokojí Vaše nároky kladené na zdravú výživu a zároveň Vám pomôžepri Vašej každodennej starostlivosti o Vaše zdravie.

Ing. Radim Mládenek
riaditeľ divízie farmácie

Klub zdravia

Klub zdravia WALMARK prináša svojim členomaktuálne informácie o novinkách a obľúbených produktoch v sortimente, trendyz oblasti zdravej výživy ako u nás tak aj v zahraničí a ďalšiezaujímavé a užitočné informácie. Našou snahou je celkovo zlepšiť vzájomnúkomunikáciu a informovanosť našich zákazníkov. To všetko prostredníctvom Klubovéhospravodaja, ktorý dvakrát ročne rozposielamen našim klientom.

Pre členovm, hlavne deti, pripravujeme zaujímavúspotrebiteľskú súťaž, v ktorej môžu získať svoje obľúbené produkty alebozaujímavé darčeky zadarmo a zároveň si užiť trochu radosti z hry.

V Klube zdravia si tiež môžete overiť svojeinovátorské myslenie, navrhnúť zlepšenie alebo dokonca nový výrobok, a tak sa stať„expertom zdravej výživy“. Svojim nápadom môžete prispieť ku skvalitneniusortimentu, a teda aj ponuky pre Vás, a naviac získať aj príjemnú odmenu.

Špeciálne pre členov klubu pripravujeme tiežmožnosť využitia zliav a výhod na rôzne druhy výrobkov a služieb u našichpartnerov.

To všetko na základe Vašej členskej karty, ktorúzískate zaslaním registračnej karty.

Tí z Vás, ktorý majú prístupk internetu budú môcť v krátkom čase získavať aktuálne informácie oKlube zdravia Walmark a spotrebiteľskej súťaži na adrese : http://www.klubzdravia.sk.

Zaujala Vás táto ponuka?

V tom prípade stačí vyplniť registračnúkartu, nalepiť na ňu čiarový kód z jedného výrobku WALMARK, a poslať ju nanašu adresu. Po prevedení registrácie Vám bude doručena zásielka s Klubovýmspravodajom a Vašou členskou kartou.

Veríme, že budete s členstvom v Klubezdravia Walmark spokojný a využijete všetky výhody, ktoré Vám týmto ponúkame.