BOLESTI HLAVY - príznaky

S bolesťou hlavy sa stretla väčšina z nás. Čo je toho príčinou? Kedy je treba ísť lekárovi? Môže to byť niečo vážne? Ako to spoznám?
 
OBSAH:
 1. NAJČASTEJŠIE BOLESTI HLAVY
 2. PRIMÁRNE BOLESTI HLAVY
  1. Migréna
   1. Aura - typické prejavy
   2. Migrénový ekvivalent
   3. Komplikovaná migréna.
  2. Tenzná bolesť hlavy
  3. Histamínová bolesť hlavy
  4. Diferenciálna diagnóza primárnej bolesti hlavy
  5. Kombinovaná primárna bolesť hlavy
  6. Chronická denná bolesť hlavy
 3. SEKUNDÁRNE BOLESTI HLAVY
  1. V súvislosti s jedlom alebo s pitím
  2. V súvislosti s užívaním iných látok alebo liekov
  3. V súvislosti so známym vyvolávajúcim faktorom
  4. V súvislosti s iným ochorením hlavy alebo krku
  5. V súvislosti s celkovým ochorením
  6. V súvislosti so zriedkavejším ochorením
  7. V súvislosti s lekárskym zákrokom
 4. Medicínsky závažné bolesti hlavy
  1. Zvýšený intrakraniálny tlak (mozgový nádor)
  2. Subarachnoidálne krvácanie (z cievnej výdute)
  3. Bolesť hlavy po traume
  4. Subdurálny hematóm
  5. Zápal mozgových blán (meningitída)
  6. Zápal mozgu (encefalitída)
  7. Temporálna arteritída (zápal cievy)
  8. Bolesť hlavy pri aneuryzme (cievnej výduti)
  9. Mozgové krvácanie
  10. Mozgový absces (nahromadenie hnisu)
  11. Bolesť hlavy pri vysokom krvnom tlaku
  12. Benígna intrakraniálna hypertenzia
 5. KEDY BY MAL PACIENT NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA
 6. Ako postupovať pri bolestiach hlavy

NAJČASTEJŠIE BOLESTI HLAVY

V každej štvrtej domácnosti v USA je pacient s migrénou. Je to 13% populácie. Postihuje 16% žien a 7% mužov. Podobná prevalencia je v Európe, v Číne je výskyt migrény nižší. Ochorenie postihuje ľudí v produktívnom veku života (25 - 55 rokov). Ak sa migréna adekvátne nelieči, kvalita života sa znižuje. Produktivita práce alebo výkonnosť v škole sa znižuje počas záchvatu o viac ako polovicu u 41% migrenikov. 39% má také silné záchvaty, že musí ležať.

OBSAH (späť na úvod)

PRIMÁRNE BOLESTI HLAVY

Migréna

Spúšťacie faktory:
Čo môže spôsobiť migrénu? Vyvolávajúce faktory: stres, alebo nedostatok stresu, emócie, fyzická námaha, zmena počasia – tlaku vzduchu, jedlo s glutamátom sodným alebo tyramínom, niektoré jedlá (čokolády, citrusy, syry), alkohol (najmä červené víno), niektoré vône a zápachy, vyčerpanosť, zmeny spánkového rytmu, blikajúce svetlo, hormonálne faktory - menštruácia) a ďalšie spúšťacie faktory.

Priebeh záchvatu bolesti hlavy (obr. zo stránky WOMAN HEALTH):


Bolesť môže predchádzať výstražná – prodromálna fáza (únavnosť, depresia, eufória, spavosť, nechutenstvo, hnačka a pod.). Táto fáza trvá niekoľko hodín až dní. Potom nasleduje bezprostredná prezvesť závratu – aura. Prejavuje sa rôznymi neurologickými prechodnými príznakmi, najčastejšie zrakovými (fotopsia, skotómy, hemianopsia, fortifikácia spektra). Bolesť je pulzujúca a zasahuje takmer vždy len jednu stranu hlavy. Často je súčasťou žalúdočná nevolnosť. Migréna sa prejavuje pulzujúcou bolesťou hlavy (85%), bolesťou na jednej strane (64%), precitlivelosťou na svetlo (89%) a nauzeou (80%). Bolesť trvá 4 – 72 hodín. Približne 75% migrenikov má migrénu bez aury, 10 – 30% s aurou, 33% obidva typy záchvatov. Po bolesti v trvaní 4 – 72 hodín môže nasledovať postdromálna fáza s únavou, zmenou nálad alebo precitlivelosťou. Trvanie bolesti viac ako 72 hodín obvykle aj so zvracaním a následnou dehydratáciou sa označuje ako status migrenosus. Častejšie sa vyskytujúca migréna bez aury sa nazýva BEŽNÁ MIGRÉNA (Common migraine).

Časový priebeh prodromálnych príznakov, aury a migrenózne bolesti hlavy

Typická zraková aura pred záchvatom

OBSAH (späť na úvod)

Aura – typické prejavy

Zrakové: skotómy (rôzne obrazy), fortifikované skotómy (cik-cak čiary alebo iskriace obrazy), fotopsia (záblesky svetla), distortzie tvaru a veľkosti predmetov
Motorické:
hemiparéza, monoparéza, kvadruparéza
Sensorické:
precitlivelosť na pachy a na dotyk, parestézie (hemi-parestézie, alebo kvadru-parestézie), znížená citlivosť (hypestéza)
Rečové:
afázia alebo dysfázia
Kmeňové príznaky:
ataxia, poruchy vedomia, diplopia (dvojité videnie), tinnitus (šum v uchu, porucha sluchu), vertigo (závraty), dyzartria (poruchy reči)
(upravené podľa Sapera 1997)

Charakteristika migrény podľa medzinárodnej klasifikácie (Headache Classification Committee of the International Headache Society, 1988):
 

Migréna bez aury

 1. Aspoň 5 atakov podľa kritérii B-D

 2. Trvanie bolesti 4-72 hod. (bez účinnej liečby)

 3. Bolesť hlavy má aspoň 2 z nasledujúcich charakteristík:

  1. Unilateralálna lokalizácia

  2. Pulzujúca bolesť

  3. Stredne silná alebo silná intenzitea (interferuje bežné aktivity)

  4. Zvýraznenie bolesti fyzickou aktivitou

 4. Počas bolesti sa vyskytuje aspoň jeden z nasledovných príznakov:

  1. Nauzea a /alebo zvracanie

  2. Fotofóbia a fonofóbia

 5. Aspoň jedno z týchto konštatovaní:

  1. Anamnéza a klinické vyšetrenia nepoukazujú na možnosť organického alebo systémového metabolického ochorenia

  2. Anamnéza a klinické vyšetrenia poukazujú na možnosť takéhoto ochorenia, ďalšie vyšetrenia však možnosť takéhoto ochorenia vylúčili

  3. Iné ochorenie spôsobujúce sekundárnu bolesť hlavy prítomné, ale ataky migrény sa nevyskytujú prvý krát v časovej súvislosti k ochoreniu

Migréna s aurou

 1. Aspoň 2 ataky podľa kritérii B

 2. Aspoň 3 z nasledujúcich charakteristík:

  1. Jeden alebo viac plne reverzibilných aura symptómov poukazujúcich na ložiskovú mozgovú alebo kmeňovú poruchu funkcie

  2. Aspoň jeden symptóm aury vzniká postupne a dlhšie ako 4 minúty, alebo 2 alebo viac symptómov vzniká následne

  3. Žiaden zo symptómov aury netrvá dlhšie ako 60 minút. Ak je prítomný viac ako jeden symptóm aury, trvanie sa proporcionálne predlžuje

  4. Bolesť hlavy nasleduje auru v intervale kratšom ako 60 minút (môže však začať i skôr, alebo súčasne s aurou)

 3. Aspoň jedno z týchto konštatovaní:

  1. Anamnéza a klinické vyšetrenia nepoukazujú na možnosť organického alebo systémového metabolického ochorenia

  2. Anamnéza a klinické vyšetrenia poukazujú na možnosť takéhoto ochorenia, ďalšie vyšetrenia však možnosť takéhoto ochorenia vylúčili

  3. Iné ochorenie spôsobujúce sekundárnu bolesť hlavy prítomné, ale ataky migrény sa nevyskytujú prvý krát v časovej súvislosti k ochoreniu

OBSAH (späť na úvod)

Migrénový ekvivalent.

Je to migrénová aura, po ktorej nenasleduje bolesť hlavy (migréna bez bolesti hlavy). Táto forma vzniká najmä u pacientov nad 50 rokov, ktorí mávali v mladosti migrény s aurou. Väčšinou sa aura prejavuje zrakovými príznakmi (body a svetielká v zrakovom poli).

OBSAH (späť na úvod)

Komplikovaná migréna.

Pretrvávajú príznaky postihnutia nervového systému (tŕpnutie, slabosť končatín, poruchy reči). Tieto príznaky (aura) pretrváva, i keď bolesti hlavy nie sú prítomné:
Hemiplegická migréna - aura sa prejavuje vznikom slabosti na jednej polovici tela (hemiparéza), ktorá ustúpi v priebehu 20 – 30 minút po vzniku bolesti hlavy. Pri familiárnej hemiplegickej migréne slabosť trvá niekoľko hodín až dní..
Bazilárna migréna – tento typ bolesti hlavy je častejší v detstve a počas dospievania, najmä u obéznych žien do 21 rokov. Bolesť je zvyčajne najvýraznejšia v záhlaví a je intenzívna. Aura sa prejavuje príznakmi z poruchy funkcie mozgového kmeňa: poruchy reči, konfúzia, poruhy zraku, ušné šelesty (zvonenie).
Oftalmoplegická migréna – veľmi zriedkavá forma, prejavujúca sa bolesťou okolo oka, precitlivelosťou na svetlo a poruchou okohybných svalov s dvojitým videním a poklesom očného viečka.
Retinálna migréna – zriedkavá forma, prejavuje sa ako aura s rozmazaným videním, dočasnou alebo čiastočnou slepotou. Trvá menej ako hodinu, je nasledovaná typickým migrenóznym záchvatom.
Abdominálna migréna – vyskytuje sa u detí, prejavuje sa cyklickým zvracaním a závratmi (vertigo).

OBSAH (späť na úvod)

Tenzná bolesť hlavy

Jedným z vyvolávajúcich faktorov tohto typu bolesti hlavy je stres, psychické napätie alebo depresia. Bolesť je tlaková alebo rozpínavá (nepulzujúca). Intenzita je mierna alebo stredná a spôsobuje len čiastočné obmedzenie bežných aktivít. Lokalizovaná je obojstranne. Fyzická aktivita (napríklad chôdza do schodov) tento typ bolesti hlavy nezhoršuje. Nevyskytuje sa vracanie alebo pocity na zvracanie, môže byť prítomná nechuť do jedla (anorexia). Precitlivelosť na zvuk a svetlo sa väčšinou nevyskytujú, resp. len jeden z táchto príznakov. Bolesť trvá 30 minút až 7 dní. Tenzná bolesť hlavy sa môže vyskytovať epizodicky, alebo chronicky (viac ako 15 dní s bolesťou hlavy mesačne. Súčasne môže byť, alebo nemusí byť prítomné zvýšené napätie perikraniálnych svalov.

OBSAH (späť na úvod)

Cluster headache
(histamínová bolesť hlavy)

Častejšie sa vyskytuje u mužov. Bolesť je lokalizovaná za jednostranne, s maximom za okom, prichádza náhle, v priebehu niekoľkých minút (5 – 10), maximálne do 3 hodín ustúpi. Často sa vyskytuje začerveňanie očí, slzenie, upchatie nosu, opuch viečok alebo potenie tváre. Vyskytuje sa v epizódach v trvaní 2 týždne – 3 mesiace, alebo chronicky.

OBSAH (späť na úvod)

Ďalšie charakteristiky porovnávajúce všetky tri primárne bolesti hlavy sú uvedené v tabuľke
(Tabuľka upravená podľa Ninan T. Mathew, 1999):

DIFERENCIÁLNA DIAGNÓZA PRIMÁRNEJ BOLESTI HLAVY

Charakteristika bolesti Migréna Tenzná cefalea Cluster headache
Pomer muži / ženy 25 / 75 40 / 60 90 / 10
Stranová prevaha bolesti 60% jednostranná difúzna obojstranná 100% jednostranná
Lokalizácia čelo, okolie očí, spánky difúzna okolie oka
Frekvencia 1 – 4 / 1 mesiac 1 - 30 / mesiac 1 - 3 x denne
Intenzita stredná / silná mierna / stredná veľmi silná
Trvanie 4 - 72 hod. variabilné 15 min - 3 hod.
Charakter bolesti búšivá, pulzujúca tupá ostrá, bodavá
Periodicita ± - +++
Anamnéza +++ + +
Sprievodne príznaky + - -
Aura +++ - -
Vegetatívne príznaky ± - +++
Nausea / vracanie +++ - ±
Foto / fonofóbia +++ - ±
Vplyv fyzickej záťaže +++ - -

OBSAH (späť na úvod)

KOMBINOVANÁ PRIMÁRNA BOLESŤ HLAVY

Pacienti s migrénou mávajú častejšie tenzné bolesti hlavy medzi atakami migrenóznej bolesti hlavy. Spúšťacie faktory môžu byť rovnaké alebo podobné.Spektrum bolesti kolíše od chronickej tenznej bolesti – zmiešaná bolesť hlavy – až po migrénu s aurou

OBSAH (späť na úvod)

CHRONICKÁ DENNÁ BOLESŤ HLAVY

Tento termín je zastrešovací (dáždnik) pre skupinu bolesti hlavym ktoré sa vyskytujú častejšie ako 15 dní do mesiaca, s priemernym denným trvaním dlhším ako 4 hodiny. Mnohé sú sekundárne (posttraumatická, vertebrogénna a pod.). Z primárnych bolestí sa do tejto skupiny zaraďuje napríklad chronická cluster headache a paroxyzmálna hemikrania, najmä však tzv. transformovaná migréna alebo chronická tenzná bolesť hlavy. Každá z uvedených diagnóz môže byť komplikovaná nadužívaním liekov a vznikom “rebound” bolestí hlavy.

OBSAH (späť na úvod)

SEKUNDÁRNE BOLESTI HLAVY

V súvislosti s jedlom alebo s pitím

Bolesť indukovaná potravou
Bolesť hlavy sa vyskytuje po konzumácii: čokolády, vyzretých syrov, orieškov, cibula, sójová omáčka, octu, dresingov, jogurtu, pečienky, morskych živočíchov. Môže byť spôsobená aj niektorými konzervačnými činidlami alebo additívami (E-prísady).
Bolesť po požití vitamínov
Vitamín A, B6, niacín, selén, jód. Bolesť hlavy je dominantným syndrómom akútnej hypervitaminózy A. Bolesť je lokalizovaná za očami a frontálne. Vyskytuje sa aj nauzea, vertigo, bolesť brucha, únavnosť – približne 4 – 8 hodín po požití vitamínu A.
Syndróm čínskej reštaurácie
Bolesť hlavy indukovaná monososodium glutamátom (MSG). Až 30 % ľudí, ktoré jedia čínske jedlá majú nežiaduce reakcie. Príznaky: bolesť, napätie tváre, závraty, nauzea, hnačka, kŕče v bruchu. Orálne administrovaný MSG vyvolal symptómy u tretiny testovanej populácie v placebo kontrolovaných štúdiach.
Bolesť hlavy z hladu
Vyskytuje sa medzi jedlami alebo pred jedlom, je spôsobenmá nízkou hladinou cukru v krvi a rozšírením ciev. Zmierňuje sa požitím jedál obsahujúcimi najmä cukry a bielkoviny.
Bolesť hlavy „po opici“ (hangover)
Bolesť je bodavá, rozpínavá, s nauzeou, zmierňuje sa po požití alkoholu. Je spôsobená zúžením ciev, edémom mozgu, poruchou regulácie metabolizmu vody a elektrolytov. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Ako prekonať "opicu".
Vynechanie kofeínu
Denná konzumácia kávy v množstve viac ako 15 g a v trvaní aspoň 1 mesiac. Vyskytuje sa do 24 hodín po poslednej dávke kofeínu, ustupuje po podaní 100 mg kofeinu. Kofeín spôsobuje konstrikciu (zúženie) mozgových ciev.
„Hot dog“ headache
Bolesť hlavy indukovaná nitritmi/nitrátmi. Klinický obraz je podobný ako pri NTG indukovanej bolesti hlavy. Lokalizácia je bitemporálna alebo frontálna, polovicu času pulzujúca a niekedy sprievodnym znakom je začervenanie. Pacienti sú citliví na 1 mg sodium nitrite. Nitrit a jeho produkt nitric oxide reaguje s myoglobínom a hemoglobínom.

OBSAH (späť na úvod)

V súvislosti s užívaním iných látok alebo liekov

Nežiaduce účinky liekov
Nitroglycerín, dinitrát, isosorbid, antibiotiká. Údaje o „bolesti hlavy“ sa vyskytujú v texte príbalových letákov pri 1784 liekoch podľa databázy AISLP (2/2002).
Nadužívanie (abúzus) liekov proti bolesti (analgetík)
Bolesť hlavy indukovaná ergotamínom a / alebo analgetikami pri užívaní dlhšom ako 3 mesiace, pričom bolesť je chronická (15 a viac dní mesačne) a ustúpi do 1 mesiaca po ukončení užívania prípravku. Vyskytuje sa pri užívaní kyseliny acetylosalicylovej v mesačnom množstve 50 g a viac, 100 a viac kombinovaných analgetík alebo pri užívaní narkotických analgetík.
Bolesť hlavy a antikoncepcia
Niektoré ženy majú bolesti hlavy až počas hormonálnej antikoncepcie. Nežiaduce účinky: nauzea, bolesti hlavy, napätie prsníkov, zmeny nálady, zvýšenie hmotnosti. Ženy s migrénou majú vyššie riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, ak užívajú hormonálnu antikoncepciu - najmä v súvislosti s inými rizikovými faktormi, napríklad s fajčením.

OBSAH (späť na úvod)

V súvislosti so známym vyvolávajúcim faktorom

Bolesť hlavy z vypätia
V zadnej časti hlavy a krku, zriedka je jednostranná, opisovaná ako „obruč okolo hlavy“, záchvaty začínajú v ktorejkoľvek časti dňa a trvajú niekoľko týždňov alebo mesiacov.
Bolesť hlavy z chladu:
a.) vonkajšia aplikácia chladu
Vzniká napríklad po ponorení hlavy do studenej vody. Je obojstranná a intenzita priamo koreluje s nízkou teplotou vody.
 b.) vnútorná aplikácia chladu
„Ice cream headache“ – príčonou je často rýchle zjedenie zmrzliny alebo rýchle vypitie studeného nápoja. Bolesť hlavy je lokalizovaná v čele s maximom 30 – 60 sekúnd po chladovom stimule. Približne 1/3 ľudí môže pociťovať takúto bolesť a asi 90 % migrenikov je citlivých na vnútornú aplikáciu chladu.
Bolesť hlavy z vonkajšieho tlaku
Bolesť môže vyvolať tesná čiapka (thunder-clap headache), plavecké okuliare (swim-goggle headache) a pod. Bolesť sa zmierni po odstránení príčíny.
Menštruačná bolesť hlavy
Vyskytuje sa krátko pred, počas alebo po menštruácii. Môže sa objaviť aj uprostred cyklu v súvislosti s hormonálnymi zmenami pri ovulácii. U 60 % žien s migrénou sa vyskytujú bolesti hlavy častejšie počas menštruácie, u 10 – 15 % sa bolesť hlavy vyskytuje len v tomto období. Predpokladá sa, že zníženie hladiny estrogénu ovplyvňuje hladinu serotonínu a môže spôsobiť záchvat migrény. Tehotenstvo znižuje frekvenciu bolesti hlavy – hladiny estrogénu sú v druhom a treťom trimestri vyššie. V menopauze je výskyt migrény nižší.
Ponámahová bolesť hlavy (benign exertional headache)
Vyvolávajúcim činiteľom je fyzická námaha, je obojstranná, bodavá, trvá 5 minút – 24 hodín. Po skončení námahy bolesť ustúpi.
Bolesť hlavy pri kašli (benign cough headache)
Bolesť hlavy spôsobená kašľom, je obojstranná, trvá menej ako jednu minútu.
Bolesť hlavy v súvislosti so sexuálnou aktivitou
a.) tupá
- difúzna bolesť hlavy a krku v priamej súvislosti s intenzitou sexuálnej aktivity
b.) explozívna – náhla intenzívna (explozívna) bolesť hlavy počas orgazmu
c.) posturálna – spôsobená pravdepodobne znížením tlaku likvoru po koite

OBSAH (späť na úvod)

V súvislosti s iným ochorením hlavy alebo krku

Neuralgia trigeminu (Tic Douloureux)
Zápal trojklanného nervu, bolesti v trvaní niekoľko sekúnd vystrelujú do inervačnej oblasti nervu. Bolesť je súšťaná holením, umývaním zubov, alebo dotykom. Vyskytuje sa častejšie u starších ľudí.
SUNCT syndróm (Short-lasting unilateral neuralgia)
Doteraz nezaradená jednotka, nespĺňa žiadne kritéria. Vyskytuje sa najmä u mužov so začerveňaním spojoviek a slzením. Bolesť je lokalizovaná okolo oči a vyskytujú sa aj sprievodné vegetatívne príznaky (potenie tváre).
Temporomandibulárna dysfunkcia (TMD)
Bolesť vyžaruje do tváre, krku alebo ramien. Je intenzívnejšia pri žuvaní. Vyskytuje sa pri depresii a pri poruchách chrupu (skusu).
Bolesť hlavy z krčnej chrbtice (cervikálna, cervikogénna)
Vyžaruje z krčnej chrbtice po zadnej strane krku a hlavy (cervikraniálny syndróm). Často súvisí s nesprávnou alebo vynútenou polohou hlavy alebo s vystavením krčnej chrbtice chladu.
Myalgia
Vyskytuje sa najmä pri zmene teploty okolia (napríklad air condition). Svaly sú napnuté, bolesť migruje. Postihnutá oblasť je citlivá na dotyk.
Zápal prínosových dutín (sínusov)
Sinusitída sa vyskytuje počas nádchy alebo po. Najhoršia bolesť je ráno, kým začnú odtekať hlieny. Typická je tlaková bolesť v oblasti čela alebo pod očami. Počas dňa sa intenzita zväčšuje. Príčinou je porucha priechodnosti prínosových dutín pri zápalovom procese infekčného alebo alergického pôvodu.
Očné ochorenia
Nesprávne okuliare, nadmerná námaha zraku, zvýšený vnútroočný tlak (zelený zákal). Bolesť hlavy je intenzívnejšia popoludní.
Zubné ochorenia
Najmä bolesť zadných zubov môže vyžarovať do spánkovej oblasti a imitovať bolesť hlavy.

OBSAH (späť na úvod)

V súvislosti s celkovým ochorením

Bolesť hlavy pri infekcii
Vyskytuje sa najmä v prvých (prodromálnych) štádiach vírusovej alebo bakteriálnej infekcie. Bolesť je obojstranná, pacient je schvátený, často sa potí a môže byť prítomná horúčka.
Alergická bolesť hlavy
Často sa vyskytuje súčasne nepriechodnosť nosa, začervenanie spojoviek „vodové oči“. Súvislosť s alergénmi v ovzduší alebo v potrave. Antihistaminiká prinášajú úľavu.

OBSAH (späť na úvod)

V súvislosti so zriedkavejším ochorením

Znížená funkcia štítnej žľazy
Po epileptickom záchvate
Cushingova choroba
Karcinoidný tumor
Sleep apnea syndróm
CO, pCO2
HIV
Malígne ochorenia

OBSAH (späť na úvod)

V súvislosti s lekárskym zákrokom

Dialýza obličiek
Ortostatická bolesť hlavy
 
- po lumbálnej punkcii
 - po spinálnej anestéze

OBSAH (späť na úvod)

Medicínsky závažné bolesti hlavy


nádor mozgu (gliom)

mozgové krvácanie

subdurálny hematom

hydrocefalus

Michael Donaghy 1997

OBSAH (späť na úvod)

Zvýšený intrakraniálny tlak (mozgový nádor)

Intenzita bolesti sa nemení - ale sa stupňuje, je skôr tupá. Je novým typom bolesti hlavy u pacienta, alebo sa vyskytuje u pacienta nad 40 rokov, ktorý predtým nemal bolesti hlavy. Najsilnejšia je ráno, zhoršuje sa pri námahe, kašli, kýchaní, dvíhaní ťažkých predmetov. Vyskytuje sa aj v noci a budí pacienta zo spánku. Súčasne sa vyskytuje nevoľnosť, nutkanie na zvracanie a zvracanie. V ľahu je bolesť menej intenzívna. Podozrenie na mozgový nádor je vyššie, ak sa súčasne vyskytuje spomalené myslenie, zmeny osobnosti, rozmazané videnie alebo závraty.

OBSAH (späť na úvod)

Subarachnoidálne krvácanie (z cievnej výdute)

Subarachnoidálne krvácanie (SAH) sa prejaví náhlym vznikom intenzívnej bolesti, najčastejšie v záhlaví a v krku, bolesť sa prirovnáva k „šľahnutiu bičom“. Často vzniká po fyzickej námahe, sexuálnom styku alebo defekácii, inokedy sa však vyvolávajúca príčina nezistí a ochorenie imituje bolesť z krčnej chrbtice (cervikokraniálny syndróm).

OBSAH (späť na úvod)

Bolesť hlavy po traume

Akútna post-traumatická bolesť hlavy
Chronická post-traumatická bolesť hlavy
Bolesť hlavy (krku) po „whiplash úraze
Podrobnejšie informácie nájdete aj v článku Trauma hlavy.

OBSAH (späť na úvod)

Subdurálny hematóm

Zo všetkých bolestí hlavy je včasná diagnostika subdurálneho hematómu najdôležitejšia. Po lucídnom intervale sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, nauzea, poruchy vedomia, rozšírenie zrenice, slabosť končatín, spomalenie pulzu a ďalšie neurologické príznaky vyžadujúce okamžitý prevoz do nemocnice.

OBSAH (späť na úvod)

Zápal mozgových blán (meningitída)

Napätie svalov chrbtice najmä krčnej, fotofóbia, poruchy vedomia. Pri pasívnom dvíhaní hlavy je prítomný odpor (opozícia šije), podobne aj pri vystretí dolnej končatiny v kolene (Kernigov príznak).

OBSAH (späť na úvod)

Zápal mozgu (encefalitída)

Môžu byť prítomné ložiskové neurologické príznaky, teplota, príznaky meningitídy.

OBSAH (späť na úvod)

Temporálna arteritída (zápal cievy)

Pálivá bolesť v temporálnej (spánkovej) oblasti. Je lokalizovaná presne na postihnuté miesto. Zvýrazňuje sa pri žuvaní, zhoršuje sa zrak. Častejšia po 50. roku života a v súvislosti s reumatickou polymyalgiou (bolesťami svalov) celého tela.

OBSAH (späť na úvod)

Bolesť hlavy pri aneuryzme (cievnej výduti)

Môže imitovať migrénu alebo cluster headache, môže sa zhoršovať počas telesnej aktivity. Neurologické vyšetrenie môže odhaliť niektoré abnormality.

OBSAH (späť na úvod)

Mozgové krvácanie

Oslepujúca, náhla bolesť hlavy, často aj s tŕpnutím krku. Vzniká výronom krvi do mozgu z prasknutej cievy pri dlhodobo zvýšenom krvnom tlaku. Podrobnejšie informácie nájdete v čláku Mozgový infarkt.

OBSAH (späť na úvod)

Mozgový absces (nahromadenie hnisu)

Bolesť hlavy je prítomná u 70% pacientov s abscesom mozgu, súčasne sa vyskytujú aj prejavy neurologického postihnutia a celkové príznaky (nauzea, zvracanie, poruchy vnímania). Stuhnutosť krku a záchvaty sa vyskytujú u 25% pacientov.

OBSAH (späť na úvod)

Bolesť hlavy pri vysokom krvnom tlaku

Vysoký tlak krvi sa prejavuje najmä pulzujúcou bolesťou v zadnej časti krku, ktorá je najsilnejšia ráno po zobudení. Bolesť sa zhoršuje pri telesnej námahe. Diastolický tlak vyšší ako 100 – 110 mm Hg spôsobuje bolesť hlavy. Podrobnejšie informácie sú v časti Domáci lekár/ Hypertenzná encefalopatia.

OBSAH (späť na úvod)

Benígna intrakraniálna hypertenzia

Pseudotumor cerebri – vyskytuje sa u mladých obéznych žien. Prejavuje sa intenzívnymi bolesťami hlavy a zrakovými poruchami.

OBSAH (späť na úvod)

KEDY BY MAL PACIENT NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA

· pri náhle vzniknutej „prvej“ bolesti hlavy
· pri „najhoršej“ bolesti aká sa kedy vyskytla
· ak bolesť neprechádza po použití bežných voľnopredajných analgetík (Acylpyrín, Paracetamol, Ibuprofen)
· ak je intenzita bolesti neznesiteľná alebo ruší spánok
· ak pretrváva nepretržite viac ako 2 týždne
· ak sú prítomné ďalšie príznaky (nauzea, zvracanie)
· ak sa vyskytuje súčasne aj zvýšená teplota alebo vyrážka
· ak sa súčasne vyskytuje tuhosť krku
· ak sa vyskytne slabosť končatín alebo iné neurologické príznaky
· ak sa súčasne vyskytujú zmeny osobnosti alebo spomalenie myslenia
· ak sa bolesť hlavy objaví po úraze
· ak vznikne nový typ bolesti hlavy u pacienta nad 55 rokov

OBSAH (späť na úvod)

Ako postupovať pri bolestiach hlavy

Hlavné zásady postupu v prípade výskytu bolesti hlavy sú zhrnuté v priloženom diagrame vo forme otázok pre chorých (spracované podľa Americkej akadémie rodinných lekárov).

symptómy

 

diagnóza

 

postup

       
1. Máte teploty, bolesť svalov, kĺbov, bolesť hrdla, nádchu, hnačku alebo zvracanie ? Pravdepodobne máte: virózu, chrípku, zápal žalúdka alebo čriev. Použiť voľnopredajné OTC lieky podľa symptómov

       
2. Máte silnú bolesť hlavy, stuhnutý krk, zvraciate a bolia Vás oči na svetle? Môžete mať MENINGITÍDU – infekciu obalov mozgu a miechy, alebo SUBARACHNOIDÁLNE KRVÁCANIE POHOTOVOSŤ
Stav je urgentný a je potrebné ihneď kontaktovať lekára.

       
3. Mali ste poranenie alebo úraz hlavy v poslednom čase? Môžete mať vážne ochorenie -SUBDURÁLNY HEMATÓM, spôsobený výronom krvi pod tvrdú plenu, alebo menej vážne postihnutie - KONTÚZIU MOZGU URGENTNÝ STAV
Okamžitý a neodkladný prevoz do nemocnice.

       
4. Pociťujete necitlivosť, tŕpnutie alebo slabosť končatín? Mali ste alebo máte vysoký krvný tlak? Ťažkosti môžu byť spôsobené cievnou príhodou – KRVÁCANÍM do mozgu alebo nedokrvením – ložiskovou ISCHÉMIOU mozgu. POHOTOVOSŤ
Potrebný je prevoz do nemocnice.

       
5. Pociťujete tlak okolo očí, alebo Vám tečie z nosa? Pravdepodobná je infekcia prínosových dutín – SINUSITÍDA. Ak nepomôže 48-hodinová liečba voľnopredajnými liekmi, ak pretrváva horúčka alebo máte silné bolesti hlavy, ihneď vyhľadajte lekára.

       
6. Máte bolesť v oboch spánkoch a v oblasti krku? Objavuje sa po vynútenej polohe krku (napr. šoférovanie)? Mávate stresy, depresie, alebo pocity strachu? Zvýšená TENZIA (napätie) svalov hlavy a krku je pravdepodobnou príčinou Vašich bolestí. Relaxujte, aplikujte teplo na svaly hlavy a krku, použite analgetiká na úľavu od bolesti.

       
7. Máte intenzívnu, pulzujúcu bolesť hlavy (na jednej strane) s napínaním na vracanie, vadí Vám hluk a svetlo, mali ste pred začiatkom bolesti nejaké príznaky (napr. zrakové – škvrny, záblesky )? Toto sú príznaky MIGRÉNY. Často majú rodinný výskyt. Objednajte sa k lekárovi. K dispozícii sú lieky, ktoré sa užívajú pred záchvatom, alebo ktoré zmiernia bolesti alebo skrátia trvanie záchvatu.

       
8.Máte bolesti hlavy v súvislosti s čítaním, alebo pozeraním na obrazovku? Tieto bolesti môžu byť spôsobené problémami OKA. Navštívte optiku alebo oftalmológa, či nepotrebujete okuliare.

       
9. Dostanete bolesť hlavy, slabosť a triašku vtedy, ak vynecháte jedlo? Vaša bolesť hlavy môže byť z HYPOGLYKÉMIE (nízkej hladiny cukru v krvi). Jedzte 6 x denne a vyhýbajte sa jedlám, ktoré obsahujú množstvo cukru.

       
10. Snažíte sa piť menej kávy, alkoholu, obmedzili ste spotrebu liekov? Bolesť hlavy z vynechania – ABSTINENCIE určitej látky môže trvať niekoľko dní. Užite analgetiká. Bolesť sa postupne zmierni. Nezačnite znovu užívať návykovú látku.

       
KONZULTUJTE SVOJHO PRAKTICKÉHO LEKÁRA.
AK SI MYSLÍTE, ŽE PROBLÉM JE VÁŽNY, IHNEĎ VOLAJTE POHOTOVOSŤ.
       

OBSAH (späť na úvod)

Pokiaľ si chcete otestovať intenzitu a charakter bolesti hlavy, môžete pre tento účel použiť aj dotazník bolesti.

Niektoré zaujímavé linky v anglickom jazyku sú na stránke Internet medicine Guide Headache od Stephena J. Peroutka, M.D., Ph.D.