hľadanie

Počet nájdených diagnóz: 22

kód diagnózy Názov diagnózy
Doplňujúce informácie a kapitoly sa zobrazia podržaním kurzora nad textom.
A00-B99 I. kapitola - Infekčné a parazitové choroby (A00-B99)
C00-D48 II. kapitola - Nádory (C00-D48)
D50-D90 III. kapitola - Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D50-D90)
E00-E90 IV. kapitola - Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00-E90)
F00-F99 V. kapitola - Duševné poruchy a poruchy správania (F00-F99)
G00-G99 VI. kapitola - Choroby nervovej sústavy (G00-G99)
H00-H59 VII. kapitola - Choroby oka a očných adnexov (H00-H59)
H60-H95 VIII. kapitola - Choroby ucha a hlávkového výbežku (H60-H95)
I00-I99 IX. kapitola - Choroby obehovej sústavy (I00-I99)
J00-J99 X. kapitola - Choroby dýchacej sústavy (J00-J99)
K00-K93 XI. kapitola - Choroby tráviacej sústavy (K00-K93)
L00-L99 XII. kapitola - Choroby kože a podkožného tkaniva (L00-L99)
M00-M99 XIII. kapitola - Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00-M99)
N00-N99 XIV. kapitola - Choroby močovopohlavnej sústavy (N00-N99)
O00-O99 XV. kapitola - Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00-O99)
P00-P96 XVI. kapitola - Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00-P96)
Q00-Q99 XVII. kapitola - Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00-Q99)
R00-R99 XVIII. kapitola - Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00-R99)
S00-T98 XIX. kapitola - Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00-T98)
U00-U99 XXII. Kapitola - Kódy na osobitné účely (U00-U99)
V01-Y98 XX. kapitola - Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V01-Y98)
Z00-Z99 XXI. kapitola - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (Z00-Z99)